LuatVietnam

Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu

Cập nhật 29/9/2022 | Đăng tải: LVN.5548

hoi Nguyễn Thị Hương (Lâm Đồng)
Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống sau:
Mục 17.1 CDNT trong hồ sơ mời thầu (HSMT) của bên mời thầu ghi: Thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT) là: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
HSMT có kèm mẫu đơn dự thầu 01 (a) Đoạn cuối cùng ghi: "Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian (4) ngày, kể từ ngày __ tháng __năm __(5)".
Trong đó, ghi chú giải thích (4) Ghi cụ thể số ngày có hiệu lực, không được ít hơn số ngày quy định tại Mục 17.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.
Có một nhà thầu nộp HSDT với đơn dự thầu ghi "HSDT này có hiệu lực ≥ 90 ngày kể từ ngày 12/5/2022".
Tổ xét thầu đánh giá hợp lệ vì cho rằng nhà thầu đã đáp ứng mục 17.1 CDNT.
Tổ thẩm định không đồng ý với quan điểm trên vì cho rằng hiệu lực HSDT không đáp ứng tiêu chí số ngày cụ thể dẫn đến không xác định được thời điểm hiệu lực HSDT kết thúc, và đề nghị nhà thầu phải làm rõ HSDT cụ thể là bao nhiêu ngày. Nếu nhà thầu không làm rõ hoặc làm rõ không đáp ứng yêu cầu thì sẽ đánh giá HSDT là không hợp lệ.
Trường hợp này tổ xét thầu đúng hay tổ thẩm định đúng?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSDT hợp lệ phải có hiệu lực đáp ứng yêu cầu theo quy định trong HSMT.

Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ của HSDT tuân thủ quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Trường hợp HSMT quy định thời điểm đóng thầu là ngày 12/5/2022 và HSDT có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu thì HSDT có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/5/2022 được coi đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệu lực.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?