LuatVietnam

blue-check Cách tính, khai nộp thuế từ kinh doanh thương mại điện tử

Công văn số 15769/CTTPHCM-TTHT ngày 19/12/2022 của Cục Thuế TP. HCM hướng dẫn chế độ thuế và quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (11 trang)
Posted: 13/2/2023 9:14:19 AM | Latest updated: 20/2/2023 9:43:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5640
LuatVietnam

Văn bản này hướng dẫn việc đăng ký, kê khai, tính thuế, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) theo từng chủ thể, gồm:

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT (xem Mục I)

2. Nhà cung cấp nước ngoài kinh doanh TMĐT trực tiếp đăng ký thuế, kê khai nộp thuế tại Việt Nam (xem điểm 1 Mục II)

3. Tổ chức tại Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài (xem điểm 2 Mục II)

4. Các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế cho cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài (xem điểm 3 Mục II)

5. Cá nhân có phát sinh doanh thu (bao gồm doanh thu kinh doanh TMĐT) trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng phải nộp thuế (xem Mục III)

Cần lưu ý, đối với nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp đăng ký, khai, nộp thuế thì thực hiện khai, nộp thuế theo quý; tờ khai thuế được nộp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế theo mẫu số 02/NCCNN ban hành kèm Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp của nhà cung cấp nước ngoài được tính theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu, trong đó tỷ lệ % tính thuế GTGT xác định theo điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 , tỷ lệ % tính thuế TNDN xác định theo khoản 3 Điều 11 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không có đăng ký thuế tại Việt Nam, bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế thì số thuế phải khấu trừ, nộp thay được xác định theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5640

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thương mại điện tử

blue-check Các quy định về thương mại dự kiến sẽ sửa đổi
blue-check Cách tính, khai nộp thuế từ kinh doanh thương mại điện tử
blue-check Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc cung cấp thông tin của chủ sàn TMĐT
blue-check Danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử của TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn các chủ sàn TMĐT cung cấp thông tin về thương nhân kinh doanh trên sàn English attachment
blue-check Sẽ siết quy định về khai nộp thuế đối với sàn thương mại điện tử
blue-check Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị thảo luận về trách nhiệm cung cấp thông tin của Sàn TMĐT
blue-check Tổng cục Thuế lấy ý kiến về phương thức cung cấp thông tin của chủ sàn thương mại điện tử
blue-check Ngành Thuế tiếp tục siết thuế đối với cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt các website kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu
blue-check Yêu cầu đối với vận tải đơn của hàng nhập khẩu mua qua sàn thương mại điện tử
blue-check Hải quan khuyến cáo việc chia nhỏ giá trị hàng mua qua mạng để né thuế English attachment
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh mua sắm và thanh toán trực tuyến tại Hà Nội năm 2022
blue-check Các ứng dụng không có chức năng đặt hàng trực tuyến được miễn thông báo với Bộ Công thương English attachment
blue-check Những giải pháp tăng cường quản lý thuế các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam English attachment
blue-check Khuyến cáo các thủ đoạn trốn thuế trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ online
blue-check Cá nhân sản xuất clip cho nước ngoài có phải nộp thuế?
blue-check Cá nhân cung cấp dịch vụ trực tuyến có chịu thuế?