LuatVietnam

Cách tính khấu hao vật liệu lắp dựng khung dàn công trình

Cập nhật 17/11/2022 | Đăng tải: LVN.5583

hoi Đỗ Thị Mơ (Hải Phòng)
Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%. Tôi dùng mã hiệu AI.11912 cho công tác gia công sàn thao tác làm biện pháp thi công.
Thời gian thi công 3 tháng, tháo dỡ và lắp dựng 8 lần, tôi tính khấu hao vật liệu chính như sau: 3 x 1,5% + 8 x 5% = 44,5%.
Tuy nhiên, bên chủ đầu tư lại tính là: 3 x 1,5% + 7 x 5% = 39,5%.
Tôi phải tính tháo dỡ và lắp dựng là 7 lần hay 8 lần?

luat Bộ Xây dựng:

Định mức cho công tác gia công hệ sàn đạo, sàn thao tác quy định tại mã hiệu AI.11912 Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.

Theo đó, đã quy định rõ cho trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công, cụ thể khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%; khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%; tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng công trình

otvet Có được lập nhật ký công trình bằng hình thức điện tử?
otvet Các tiêu chuẩn về xây dựng công trình được áp dụng tự nguyện, không bắt buộc
otvet Cách tính khấu hao vật liệu lắp dựng khung dàn công trình
otvet Tiêu chí phân loại công trình nhiều tầng có sàn
otvet Lắp thêm mái che cho căn hộ phải xin Sở Xây dựng thẩm định
otvet Xác định loại công trình cho hạng mục dự án như thế nào?
otvet Gói thầu thi công công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Mỗi nhà thầu trong liên danh phải lập riêng nhật ký công trình
otvet Cách xác định cấp của công trình sửa chữa, cải tạo
otvet Xây nhà làm nứt tường hàng xóm, phạt đến 40 triệu
otvet Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi áp dụng theo quy định nào?
otvet Có phải mua bổ sung bảo hiểm cho thời gian xây dựng kéo dài?
otvet Công trình có vốn hỗ trợ của tỉnh, cơ quan nào kiểm tra công tác nghiệm thu?
otvet Chủ đầu tư được phép điều chỉnh định mức xây dựng đối với công việc đặc thù
otvet Cơ quan nghiệm thu được quyền kiểm tra thực tế công trình nếu thấy cần thiết
otvet Loại công trình nào được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội?
otvet Phân cấp công trình sửa chữa, cải tạo như thế nào?
otvet Có được đàm phán lại mức phí bảo hiểm công trình sau khi trúng thầu?
otvet Xác định cấp công trình cho dự án vừa xây mới, vừa cải tạo như thế nào?
otvet "Nhà văn phòng" có thuộc công trình dân dụng?