LuatVietnam

Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện

Cập nhật 26/11/2022 | Đăng tải: LVN.5594

hoi Bùi Toàn
Tôi đóng BHXH tự nguyện mức lương 10 triệu đồng/tháng trong 20 năm. Như vậy, lương hưu hằng tháng tôi nhận được là bao nhiêu? Ngoài lương hưu, tôi còn được hưởng gì nữa không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Điều 3, nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 quy định: Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ hưởng lương hưu từ năm 2022 được tính như sau:

Đóng BHXH đủ 20 năm: Nữ tỷ lệ hưởng là 55%, nam tỷ lệ hưởng là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Theo đó, nữ đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên: Tỷ lệ hưởng là 75%, nam đóng BHXH từ đủ 35 năm: Tỷ lệ hưởng là 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như sau:

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng;

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm

Như vậy, hiện tại chưa thể tính chính xác được lương hưu của bạn sau 20 năm vì còn phụ thuộc vào mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH được công bố hàng năm.

Theo chỉ số điều chỉnh tạm tính và theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng hiện nay của BHXH VN thì mức lương hưu dự kiến với mức thu nhập lựa chọn 10.000.000 đồng là 6.637.500 đồng đối với nam và 8.112.500 đồng đối với nữ.

Do thời gian bạn đóng dưới 30 năm đối với nữ, 35 năm đối với nam nên bạn không được hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định tại Điều 75 của Luật BHXH.

Người hưởng hưu còn được cấp thẻ BHYT hưu trí miễn phí với mức hưởng lên đến 95%.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Cách tính tiền hưởng BHXH khi nghỉ khám thai
otvet Những giấy tờ cần thiết để hưởng chế độ thai sản
otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí
otvet Chi phí giám định y khoa để nghỉ hưu có được BHXH thanh toán lại?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi, tính tỷ lệ lương hưu thế nào?
otvet Lao động đã nghỉ việc được làm thủ tục giảm thời gian BHXH đóng trùng tại nơi cư trú
otvet Doanh nghiệp có bị buộc tuyên bố phá sản nếu nợ tiền BHXH?
otvet Thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện đều được cộng gộp khi hưởng chế độ BHXH