LuatVietnam

Cách tính lương hưu khi vừa có thâm niên làm công ty nhà nước lẫn tư nhân

Cập nhật 31/7/2022 | Đăng tải: LVN.5558

hoi Thanh Trân, TP. HCM
Năm 1999 đến năm 2010, tôi làm việc cho một công ty nhà nước và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Từ năm 2011 đến năm nay, tôi làm cho một công ty tư nhân và tham gia BHXH liên tục.
Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi là vừa có thời gian đóng BHXH cho chế độ lương nhà nước vừa có thời gian đóng theo chế độ do người sử dụng lao động quyết định thì cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu như thế nào?

luat Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn luật sư TP. HCM:

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu được quy định tại điều 62 Luật BHXH.

Cụ thể, tại khoản 1, điều 62 quy định người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

Tham gia BHXH trước ngày 1-1-1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1995 đến ngày 31-12-2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của sáu năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2001 đến ngày 31-12-2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của tám năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2007 đến ngày 31-12-2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia BHXH từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia BHXH từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Tại khoản 2 điều 62, Luật BHXH cũng quy định NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Tại khoản 3 điều 62, NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian. Trong đó, thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều 62.

Như vậy, trường hợp của bạn vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Giấy nghỉ ốm cấp vào thứ bảy, chủ nhật có được chấp nhận?
otvet Những trường hợp được rút BHXH một lần dù đóng trên 20 năm
otvet Số năm đóng BHXH vượt mức khi tính hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Lương hưu tháng 1 và 2/2023 sẽ được trả trước tết
otvet Phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi chuyển công tác, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp ở đâu?
otvet Không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc vẫn có để tham gia BHXH tự nguyệnđể hưởng hưu trí và tử tuất
otvet Người lao động có được tự làm thủ tục giảm đóng trùng BHXH?
otvet Người lao động có được rút BHXH một lần nếu công ty còn nợ tiền BHXH?
otvet Có được hưởng trợ cấp tuất khi anh/chị/em qua đời?
otvet Có thể ủy quyền nhận trợ cấp BHXH một lần
otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
otvet Có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để nâng mức lương hưu
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu