LuatVietnam

blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment

Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 2/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (5 trang)
Posted: 21/11/2022 10:44:06 AM | Latest updated: 2/12/2022 11:08:57 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5590 | Vietlaw: 588
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CPstatus2 về nguyên tắc, cách xác định số lợi bất hợp pháp phải nộp cho nhà nước do vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Bao gồm các trường hợp cụ thể sau:

- Cách xác định số lợi bất hợp pháp là tiền (Điều 5);

- Cách xác định số lợi bất hợp pháp là giấy tờ có giá (Điều 6);

- Cách xác định số lợi bất hợp pháp là vật, tài sản khác (Điều 7);

- Các xác định số tiền phải nộp đối với tang vật, phương tiện vi phạm đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định (Điều 8).

Trong đó, lưu ý, số lợi bất hợp pháp phải nộp cho nhà nước được xác định từ khi có hành vi vi phạm đến thời điểm chấm dứt vi phạm hoặc có quyết định xử phạt.

Số lợi bất hợp pháp được xác định riêng theo từng hành vi vi phạm (nếu có nhiều hành vi vi phạm) và theo từng lần vi phạm (nếu vi phạm nhiều lần).

Đối với số lợi bất hợp pháp là tiền, được xác định bằng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng, tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ vi phạm sau khi trừ chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa, dịch vụ căn cứ theo hồ sơ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của các chi phí đó. Nếu không có hồ sơ, chứng từ thì xác định số lợi căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm phát hiện vi phạm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Thông tư số 149/2014/TT-BTCstatus1 ngày 10/10/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5590

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT65_02112022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

blue-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính English attachment
blue-check Mức phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Về xác định thẩm quyền xử phạt giữa Hải quan và Cục Quản lý Dược trong lĩnh vực y tế
blue-check Nhập khẩu hàng hóa chưa xin giấy phép bị phạt thế nào? English attachment
blue-check Về việc xử phạt công trình vi phạm chất lượng gây lún, nứt công trình lân cận
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt