LuatVietnam

Cách tính thời gian lưu trú khi thanh toán công tác phí

Cập nhật 16/10/2022 | Đăng tải: LVN.5560

hoi Lê Quang Việt (Đà Nẵng)
Đoàn của tôi gồm 10 người được cơ quan cử đi công tác Đà Lạt từ ngày 27-30/7. Cơ quan ban hành kế hoạch và dự toán kinh phí đối với nội dung thanh toán chi phí lưu trú theo hình thức khoán 450.000 đồng/người/ngày x 10 người x 4 ngày = 18.000.000 đồng.
Khi thanh toán, bộ phận kế toán yêu cầu cung cấp hóa đơn phòng ngủ. Trong hóa đơn ghi 3 đêm x 1.000.000 đồng/đêm, tổng hóa đơn 16.000.000 đồng. Kế toán dựa trên hóa đơn là 3 đêm, nên yêu cầu chỉ được thanh toán 450.000 đồng x 3 đêm x 10 người = 13.500.000 đồng.
Đoàn công tác của tôi đi bằng ô tô bắt đầu từ 14h30, ngày 30/7 di chuyển từ Đà Lạt, về Đà Nẵng lúc 6h, ngày 31/7/2022. Do đó, trong hóa đơn khách sạn chỉ tính là 3 đêm.
Kế toán cơ quan tôi yêu cầu chỉ được thanh toán chi phí lưu trú trong 3 đêm x 450.000 đồng/đêm/người có đúng không? Trường hợp của đoàn công tác thanh toán theo hình thức nào là đúng?

luat Bộ Tài chính:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị:

"Điều 7. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

1. Nguyên tắc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi phát sinh việc thuê phòng nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo một trong hai hình thức: Thanh toán theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo hóa đơn thực tế;

3. Thanh toán theo hóa đơn thực tế: Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại Khoản 2 Điều này thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn phòng.

4. Không thanh toán khoản tiền khoán thuê phòng nghỉ trong thời gian đi qua đêm trên tàu hỏa, thuyền, tàu thủy, máy bay, ô tô và các phương tiện đi lại khác".

Nhu vậy, căn cứ quy định tại Điều 7 (thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính nêu trên, đề nghị ông thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Chi phí hợp lý

otvet Các chi phí phúc lợi có bắt buộc ghi rõ trong hợp đồng hoặc thỏa ước lao động?
otvet Có được hạch toán chi phí phát sinh trước khi dự án hợp tác kinh doanh được cấp giấy chứng nhận?
otvet Chi phí mua vé máy bay cho thân nhân người lao động có được chấp nhận?
otvet Khoản trích đóng BHXH cho người lao động có được hạch toán?
otvet Nguyên tắc tính tiền thuê phòng trong công tác phí
otvet Cách tính thời gian lưu trú khi thanh toán công tác phí
otvet Hỗ trợ tiền học thạc sĩ cho nhân viên có được hạch toán?
otvet Tiền hỗ trợ nhân viên học thạc sĩ được hạch toán vào khoản chi phúc lợi
otvet Tiền "phép năm" quy đổi theo chính sách của công ty có được hạch toán?
otvet Tiền ủng hộ chống dịch có được hạch toán chi phí?
otvet Có được hạch toán lãi vay vào năm thực trả?
otvet Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Chi phí thuê xe của chính chủ công ty một thành viên có được chấp nhận?
otvet Trả lương cho F0, F1 bằng quỹ phúc lợi, có được chấp nhận hạch toán?
otvet Hóa đơn xuất trễ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Bên mua có được hạch toán chi phí nếu bên bán không chịu xuất hóa đơn?
otvet Chi phí tổ chức cuộc thi quảng bá sản phẩm có được hạch toán?
otvet Phí thuê luật sư tranh tụng tại tòa có được chấp nhận hạch toán?
otvet Tiền đóng góp quỹ vắc xin Covid-19 được chấp nhận hạch toán
otvet Tiền thuê nhà cho người lao động có bị khống chế hạn mức hạch toán?