LuatVietnam

blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu English attachment

Công văn số 51874/CTHN-TTHT ngày 27/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (3 trang)
Posted: 2/11/2022 9:35:21 AM | Latest updated: 6/11/2022 4:49:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5572 | Vietlaw: 585
LuatVietnam

Theo hướng dẫn tại Công văn số 15888/BTC-CST ngày 7/11/2016, doanh nghiệp nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu khi phát sinh thu nhập từ nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm thuế TNDN và thuế GTGT.

Trong đó, tỷ lệ tính thuế TNDN là 10% và thuế GTGT áp dụng thuế suất 10% (nếu khai thuế theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ 5% (nếu khai thuế theo phương pháp trực tiếp).

Doanh nghiệp Việt Nam nếu đã kê khai, khấu trừ nộp thuế nhà thầu đúng quy định khi chi trả phí sử dụng nhãn hiệu nước ngoài và đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được chấp nhận hạch toán.

Riêng việc hạch toán số tiền thuế TNDN và khấu trừ số thuế GTGT nộp thay cho doanh nghiệp nước ngoài, thực hiện theo các quy định tại khoản 2.37 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5572

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV51874_27102022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Sở hữu trí tuệ

blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu English attachment
light-check Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi 2022) English attachment
blue-check [Hà Nội] 100% sản phẩm OCOP cấp Thành phố sẽ được hỗ trợ kinh phí gắn tem nhãn
blue-check Thay mới thủ tục nghiệm thu kết quả nghiên cứu phát triển tài sản trí tuệ
blue-check Giải đáp về ứng dụng tra cứu nhãn hiệu (WipoPublish)
blue-check Từ 2021, phí sở hữu công nghiệp sẽ thu bằng biên lai điện tử
blue-check Về thủ tục đề nghị Hải quan dừng thông quan hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu
blue-check Hải quan chỉ giám sát hàng vi phạm nhãn hiệu khi được TCHQ chấp nhận bảo hộ
blue-check Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 11 (dùng đăng ký nhãn hiệu từ 2021)
blue-check Cục Hải quan từ chối xử lý vi phạm về quyền tác giả
blue-check Phần mềm dạy học có bị tính thuế GTGT?
blue-check TCHQ yêu cầu công khai thủ tục đăng ký bảo vệ SHTT đối với hàng nhập khẩu
blue-check Chấp nhận nhiều hình thức ủy quyền để gắn mã số, mã vạch cho hàng xuất khẩu English attachment
blue-check Tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ bảo hộ SHTT qua bưu điện hoặc nộp online
blue-check Thủ tục đề nghị bảo hộ SHTT đối với hàng nhập khẩu
blue-check Các hồ sơ bảo hộ sở hữu trí tuệ đến hạn trong tháng 4 được gia hạn tự động đến 30/5/2020
blue-check Sửa đổi quy định về yêu cầu giám sát và xử lý hàng hóa xâm phạm quyền SHTTT English attachment
blue-check Thuế nhà thầu của tiền bản quyền được khấu trừ và hạch toán
blue-check Phí bản quyền nhãn hiệu nộp thay cho bên nước ngoài có được hạch toán?
blue-check Bán lại bản quyền phát sóng phải chịu thuế GTGT 10%