LuatVietnam

blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn

Công văn số 1159/TCT-CS ngày 5/4/2023 của Tổng cục Thuế về diện tích thu tiền thuê đất (2 trang)
Posted: 17/5/2023 8:04:25 AM | Latest updated: 18/5/2023 10:33:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5700
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 , các trường hợp đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm mà chuyển sang thuê đất trả tiền thuê một lần thì phải nộp tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại.

Đơn giá thuê đất để tính tiền thuê trả một lần cho thời hạn sử dụng đất còn lại được xác định tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất trả một lần và xác định theo một trong các phương pháp quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 căn cứ vào giá trị của diện tích tính thu tiền thuê đất.

Việc áp dụng phương pháp nào để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất trả một lần sẽ do cơ quan tiếp nhận hồ sơ (Sở TN&MT, Phòng TN&MT) phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thuế thống nhất lựa chọn trên cơ sở đối tượng và giá trị của diện tích tính thu tiền thuê đất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5700

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu