LuatVietnam

Cách tra cứu biên bản xử phạt thuế điện tử

Cập nhật 9/8/2023 | Đăng tải: LVN.5762

hoi Không nêu tên
Trước khi lập biên bản vi phạm hành chính thuế điện tử, cơ quan thuế có biện pháp nhắc nhở, đôn đốc khai, nộp thuế như thế nào thông qua ứng dụng điện tử không?

luat Tổng cục Thuế:

Bằng phương thức điện tử, ứng dụng của cơ quan thuế sẽ:

- Lập thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế vào ngày 1 và ngày 10 hàng tháng trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gửi cho người nộp thuế thông qua tài khoản thuế điện tử mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế (đối với các trường hợp người nộp thuế mới ra kinh doanh hoặc người nộp thuế có lịch sử nộp chậm hồ sơ khai thuế của các kỳ khai thuế lần trước).

- Còn sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo Luật Quản lý Thuế 3 ngày, tức là vào ngày 3 và 23 hàng tháng, hệ thống cũng tự động Thông báo đôn đốc yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế có tài khoản giao dịch trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn cũng có thể dễ dàng tra cứu thư nhắc nộp, Thông báo đôn đốc và thông tin về xử phạt vi phạm hành chính thuế theo hình thức điện tử bằng cách đăng nhập vào tài khoản điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế, chọn mục Tra cứu/Thông báo của cơ quan thuế/ Biên bản vi phạm hành chính về thuế.

Xem thêm