LuatVietnam

Cách tra cứu hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm 2% thuế GTGT

Cập nhật 19/8/2022 | Đăng tải: LVN.5584

hoi CÔNG TY SASCO
Hiện tại, SASCO đang thực hiện các dịch vụ liên quan đến loại hình kinh doanh quảng cáo theo 2 hình thức và thực hiện xuất hóa đơn theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau:
+ Hình thức 1: SASCO trực tiếp thực hiện dịch vụ quảng cáo với khách hàng. SASCO xuất hóa đơn với mức thuế suất GTGT 8%.
+ Hình thức 2: SASCO ký hợp đồng cho thuê bảng quảng cáo với đơn vị trung gian và đơn vị trung gian này thực hiện dịch vụ quảng cáo cho khách hàng của họ. Nhận định đây là dịch vụ cho thuê mặt bằng, SASCO xuất hóa đơn với mức thuế suất GTGT 10%.
Vậy xin hỏi thuế suất áp dụng như trên là đúng hay sai?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể như sau:\

Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia côngkinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng...”

Căn cứ công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/03/2022 của Bộ Tài Chính về giảm thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP;

Căn cứ quy định trên, do Công ty kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ nên Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp xác định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế hay không được giảm thuế GTGT như sau:

1. Công ty căn cứ vào các hàng hóa, dịch vụ thực tế đang kinh doanh (bán ra), đối chiếu với các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế được liệt kê tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP theo nguyên tắc:

- Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ được liệt kê tại các Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

- Nếu hàng hóa, dịch vụ (đang áp dụng thuế suất 10%) không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ tại các Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế giá trị gia và áp dụng thuế suất 8%.

2. Để đối chiếu với mã hàng hóa dịch vụ tại các phụ lục I, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, đề nghị Công ty thực hiện tra cứu hàng hóa dịch vụ của công ty như sau:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Tra cứu mã HS tại trang thông tin điện tử Tổng cục Hải quan tại https://tongcuc.customs.gov.vn (mục Tra cứu Biểu thuế - Phân loại HS/ Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu);

+ Đối với hàng hóa dịch vụ trong nước: Tra cứu mã ngành, sản phẩm tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, hoặc mã ngành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Hướng dẫn tra cứu và đối chiếu mã hàng hóa, dịch vụ được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh:

+ Trang thông tin điện tử tại website https://www.hcmtax.gov.vn/

+ Trang Facebook chính thức (https://www.facebook.com/CucThueHCM)

+ Trang Youtube chính thức (https://www.youtube.com/c/CucThueTP/). 

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được đăng tải trên website https://www.hcmtax.gov.vn/ hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ, giải quyết.

Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Chưa có chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
otvet Thiết kế sản phẩm qua mạng cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
otvet Dịch vụ sửa chữa được giảm 2% thuế GTGT nếu hoàn thành từ sau 1/2/2022
otvet Công trình được bàn giao từ sau 1/2/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT
otvet Cách tra cứu hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng
otvet Dịch vụ hoàn thiện công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Điện sinh hoạt vẫn phải chịu thuế GTGT 10%
otvet Mặt hàng màu caramel có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet "Màu thực phẩm" có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet "Máy lọc không khí" có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet "Hương liệu thực phẩm" không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ gia công đóng gói có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Dịch vụ thực hiện trước ngày 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
otvet Phế liệu kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Hương liệu thực phẩm không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gia công kim loại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Hàng hóa hưởng thuế GTGT 8% bắt buộc phải lập riêng hóa đơn
otvet Chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định riêng giữa nguyên liệu và thành phẩm
otvet Dịch vụ hỗ trợ vận tải được giảm 30% thuế GTGT trong 2 tháng cuối năm 2021