LuatVietnam

Cách tra cứu ngày cấp MST

Cập nhật 13/9/2022 | Đăng tải: LVN.5537

hoi Không nêu tên
Cách tra cứu ngày cấp mã số thuế nhanh nhất?

luat Báo Lao động:

Mã số thuế do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế. Người dân có các cách tra cứu ngày cấp mã số thuế sau. 

Xem thêm

Kê khai thuế

otvet Cá nhân kinh doanh được miễn nộp thuế nếu doanh thu chưa đến 100 triệu/năm
otvet Cách khai bổ sung thuế GTGT khi điều chỉnh HĐĐT không có mã
otvet Cách tra cứu ngày cấp MST
otvet Có chi nhánh tại nơi công trình nhận thi công có được miễn nộp thuế vãng lai?
otvet Chi nhánh cùng tỉnh vẫn có thể khai thuế riêng nếu trực tiếp bán hàng và hạch toán đầy đủ
otvet Địa điểm kinh doanh có còn được cấp MST?
otvet Kinh doanh vỉa hè có phải nộp thuế?
otvet Cách khai, nộp thuế cho cửa hàng ngoài tỉnh
otvet Nhà phân phối có phải nộp thay thuế khi thưởng, khuyến mại cho nhà bán lẻ?
otvet Hàng tiêu dùng nội bộ vẫn xuất hóa đơn nhưng được miễn tính thuế
otvet Thay đổi CMND phải điều chỉnh thông tin đăng ký thuế
otvet Đề nghị tra soát chứng từ thuế nộp tại chính cơ quan thu thuế ghi trên chứng từ
otvet Thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế khi có cơ sở kinh doanh trên nhiều tỉnh
otvet Thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế khi kinh doanh trên nhiều tỉnh
otvet Cơ quan nào giải quyết việc tra soát hồ sơ, chứng từ thuế?
otvet Đề nghị tra soát hồ sơ thuế cần nộp những tài liệu gì?
otvet Trường hợp nào được đề nghị tra soát lại hồ sơ, chứng từ thuế?
otvet Từ 1/1/2022, có thể tra cứu thông tin nộp thuế của doanh nghiệp trên Cổng Tổng cục Thuế
otvet Cơ quan nào giải quyết đề nghị bù trừ thuế?
otvet Các tài liệu cần nộp khi đề nghị bù trừ thuế