LuatVietnam

Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục

Cập nhật 20/10/2022 | Đăng tải: LVN.5564

hoi Nguyễn Thị Hồng Hoa (Bắc Kạn)
Địa phương tôi có gia đình ông Bình thuộc hộ cận nghèo. Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, từ 1/7/2021, ông Bình không còn được Nhà nước hỗ trợ 100% BHYT theo đối tượng người dân tộc thiểu số tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nữa.
Do hoàn cảnh gia đình nên sau khi thẻ BHYT hết hạn, ông Bình chưa tham gia BHYT. Tháng 8/2022, ông có nguyện vọng được tham gia BHYT cho cả gia đình.
Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 16 Luật BHYT (Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 7/12/2020 của Văn phòng Quốc hội): "Đối tượng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 12 của Luật này tham gia BHYT từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT".
Vì tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính nên thẻ BHYT của ông Bình sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.
Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 8, Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018: "Đối với đối tượng khác, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày thẻ BHYT có giá trị sử dụng theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 16 của Luật BHYT".
Do đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo không được nêu trong các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, nên thẻ BHYT của ông Bình có giá trị sử dụng từ ngày nộp tiền đóng BHYT.
Để xác định đúng giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo như ông Bình phải dựa vào quy định nào trong 2 văn bản nêu trên?

luat Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn".

Với quy định như vậy, việc xác định đúng giá trị sử dụng của thẻ BHYT của các đối tượng nói chung, đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo như ông Bình nói riêng phải dựa vào quy định của Luật BHYT. 

Cụ thể, đối tượng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 12 của Luật này tham gia BHYT từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Các trường hợp được BHXH hoàn trả viện phí
otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?