LuatVietnam

Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu

Cập nhật 25/10/2022 | Đăng tải: LVN.5570

hoi Nguyễn Xuân Liệu (Kiên Giang)
Tôi nhập ngũ tháng 4/1981 tại Đội Vệ binh trường 600-Cục Nghiên cứu thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Tháng 4/1987, tôi có quyết định chuyển ngành đến Nhà máy in Chiến Thắng. Khi đó tôi có cấp bậc trung úy, chức vụ đội trưởng vệ binh.
Ngày 27/5/1987, Nhà máy in Chiến Thắng đã ký quyết định tiếp nhận tôi vào làm công việc chạy máy (ngành máy PXI). Tháng 5/2020, tôi được làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định.
Khi giải quyết chế độ nghỉ hưu BHXH tỉnh Kiên Giang tính lương hưu của tôi là cả quá trình đóng BHXH mà không phải tính 5 năm cuối.
Trường hợp của tôi tiền lương để làm căn cứ tính chế độ nghỉ hưu được tính 5 năm cuối hay tính cả quá trình đóng BHXH?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì mức bình quân tiền lương đóng BHXH đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Khoản 3, Điều 62 của Luật BHXH và Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định) / Tổng số tháng đóng BHXH.

Trong đó:

Mức bqtl: Mức bình quân tiền lương.

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 60 tháng.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu