LuatVietnam

blue-check Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh

Công văn số 4418/CTHN-TTHT ngày 9/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, phân bổ thuế TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTCstatus2 (2 trang)
Posted: 10/2/2023 3:14:04 PM | Latest updated: 13/2/2023 9:14:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5635
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở nhiều tỉnh thành thực hiện hạch toán tập trung thì phải kê khai, tính, phân bổ thuế TNCN cho các tỉnh thành có chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

Số thuế TNCN phải phân bổ cho từng tỉnh thành được xác định theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân người lao động. Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế TNCN khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

Chi tiết về phương pháp phân bổ, thủ tục kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5635

Tệp đính kèm

Lược đồ

Phân bổ thuếCập nhật đến: 9-Feb-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm
blue-check Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chi nhánh có phải phân bổ thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho các địa điểm kinh doanh?
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử