LuatVietnam

blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ

Công văn số 54309/CTHN-TTHT ngày 10/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử (3 trang)
Posted: 11/11/2022 10:45:33 AM | Latest updated: 15/11/2022 11:24:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5579
LuatVietnam

Đối với các hóa đơn được lập trước đây theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 , nếu phát hiện sai sót sau khi công ty đã chuyển sang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì được xử lý theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Theo đó, công ty và khách hàng phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời công ty gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và xuất HĐĐT thay thế.

Cần lưu ý, HĐĐT mới phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm". Nếu Công ty xuất HĐĐT mới là loại có mã thì phải gửi cơ quan thuế cấp mã trước khi gửi lại cho khách hàng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5579

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 5-Apr-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Cách lập hóa đơn điện tử trong thời gian bị cưỡng chế
blue-check Cách điều chỉnh hóa đơn 8% trong năm 2022 có sai sót hoặc trả hàng
blue-check Quy trình đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về hóa đơn
blue-check Hàng hóa, dịch vụ nào được lập bảng kê đính kèm HĐĐT?
blue-check Hàng tạm xuất được phép ghi ký hiệu KCT tại chỉ tiêu "thuế suất" trên hóa đơn
blue-check Hàng cho vay hay mượn cũng phải xuất hóa đơn
blue-check Bán voucher sử dụng dịch vụ, lập hóa đơn tại thời điểm nào?
blue-check Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi đến cơ quan thuế phải lập đúng theo mẫu 01/TH-HĐĐT
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường thanh tra, xử phạt việc mua bán và xuất khống HĐĐT English attachment
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán HĐĐT
blue-check Hàng XK tại chỗ phải ghi rõ bên nhận hàng và địa điểm nhận hàng trên hóa đơn
blue-check 18 giải đáp của Cục thuế TP. HCM về lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check Các mô hình kinh doanh được phép lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check Các thông tin cần biết liên quan đến HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ
blue-check Sau 2022, điều chỉnh sai sót cho các hóa đơn GTGT 8% như thế nào?
blue-check 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM phải lập HĐĐT từ máy tính tiền trong năm 2023
blue-check Các công ty dịch vụ hóa đơn tại Hà Nội cần đăng ký nhu cầu triển khai HĐĐT từ máy tính tiền trước 15/2/2023