LuatVietnam

blue-check Cẩm nang nhận biết và phòng tránh các trò lừa về thuế

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về Cẩm nang nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến (7 trang)
Posted: 4/8/2023 10:34:44 AM | Latest updated: 4/8/2023 2:20:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5756
LuatVietnam

Tài liệu này do Cục thuế TP. Hà Nội phát hành nhằm giúp người nộp thuế nhận biết các dấu hiệu lừa đảo và biện pháp phòng tránh tương ứng với từng hình thức lừa đảo trực tuyến sau đây:

1. Lừa đảo bằng cuộc gọi video Deepfake, Deepvoice (yêu cầu nộp thuế)

2. Giả mạo trang thông tin điện tử, email của cơ quan thuế (để đánh cắp thông tin)

3. Lừa đảo dịch vụ hỗ trợ nộp thuế, hoàn thuế

4. Phát tán tin nhắn giả danh cơ quan thuế để trục lợi

5. Giả danh cơ quan thuế gọi điện, lừa đảo nộp thuế, nộp phạt

6. Chiếm quyền sử dụng điện thoại bằng đường link giả mạo (để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5756

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu