LuatVietnam

blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh

Cẩm nang về Hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (28 trang)
Posted: 20/6/2022 9:02:48 AM | Latest updated: 22/6/2022 9:42:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Cẩm nang này bao gồm tất cả 30 Hỏi - Đáp của Cục thuế TP. HCM liên quan đến việc đăng ký và sử dụng HĐĐT của hộ, cá nhân kinh doanh, trong đó có một số Hỏi - Đáp đáng lưu ý như:

- Khi nào hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc chuyển đổi sang HĐĐT?

- Hộ khoán có phải sử dụng HĐĐT?

- Khi chuyển sang áp dụng HĐĐT, hộ, cá nhân kinh doanh có còn được mua hóa đơn quyển từ cơ quan thuế?

- Các bước đăng ký sử dụng HĐĐT đối với hộ, cá nhân kinh doanh?

- Hộ kinh doanh sử dụng HĐĐT như thế nào?

- Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT có mã hay không mã?

- Phương thức sử dụng HĐĐT của hộ, cá nhân kinh doanh?

- Các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền?

Theo lộ trình của cơ quan thuế, giai đoạn từ tháng 11/2021 đến 31/3/2022, chỉ mới thí điểm áp dụng HĐĐT cho hộ, cá nhân kinh doanh tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, HCM, Phú Thọ, Bình Định, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Kể từ 1/4/2022 sẽ triển khai chuyển đổi áp dụng HĐĐT cho hộ, cá nhân kinh doanh tại 57 tỉnh, thành còn lại trên cả nước.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn