LuatVietnam

Cấm nhập khẩu đồ chơi trẻ em đã qua sử dụng

Cập nhật 16/3/2023 | Đăng tải: LVN.5658

hoi Hoa Mai (TPHCM)
Công ty tôi đang có một lô hàng đồ chơi trẻ em đã qua sử dụng, mã HS 9508, thuộc Phụ lục IV và VI Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL. Phụ lục VI quy định hàng cấm nhập khẩu, đề nghị giải đáp, hàng của công ty tôi thực hiện theo phụ lục nào, có được hiểu là cấm nhập khẩu hàng đã qua sử dụng không?

luat Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Đối với mặt hàng mã HS 9508 quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/8/2018 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, việc nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Điều 9 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL quy định:

"Điều 9. Đồ chơi trẻ em

1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.

2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN.

3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này. Đồ chơi trẻ em đáp ứng các điều kiện nêu trên được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan hải quan."

Như vậy theo các văn bản pháp luật quy định nêu trên, hàng hóa mã HS 9508 đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xuất nhập khẩu

otvet Cấm nhập khẩu đồ chơi trẻ em đã qua sử dụng
otvet Nhập khẩu khí gas từ nội địa, DNCX có phải xin phép?
otvet Cách khai báo tên dây chuyền máy móc trên tờ khai hải quan
otvet Đã có chế tài xử phạt hàng nhập khẩu ghi nhãn thiếu thông tin bắt buộc
otvet Hàng xuất khẩu tại chỗ được dùng phiếu xuất kho để khai hải quan
otvet Doanh nghiệp FDI có cần xin giấy phép khi xuất khẩu hàng phế liệu?
otvet Có được tái xuất tại chỗ máy móc, nguyên liệu gia công?
otvet Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Nhãn hàng nhập khẩu nếu ghi thiếu xuất xứ có bị phạt?
otvet "Gỗ phế liệu" có được nhập khẩu từ khu chế xuất vào nội địa?
otvet Hàng điện tử đã qua sử dụng có được gửi về Việt Nam?
otvet Nguyên liệu SXXK chưa nhập kho có bắt buộc quyết toán?
otvet Có được ủy thác xuất khẩu hàng SXXK?
otvet Bán nguyên liệu NSXXK qua nước khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
otvet Các mặt hàng điện tử không bị cấm gửi kho ngoại quan
otvet Giải thể công ty xuất nhập khẩu phải có xác nhận không còn nợ thuế của Hải quan
otvet Thiết bị quét mã vạch đã qua sử dụng có bị cấm nhập?
otvet Khi nào được mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK?
otvet Xuất khẩu phế liệu được miễn xin giấy phép
otvet Điều kiện cấp phép xe tải nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để chở hàng xuất khẩu