LuatVietnam

blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử

Công văn số 388/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN (3 trang)
Posted: 9/1/2023 12:54:20 PM | Latest updated: 11/1/2023 12:30:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5619
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì phải đảm bảo các nội dung và định dạng chứng từ theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Đối với người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên, doanh nghiệp chỉ cấp một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế. Tuy nhiên, nếu người lao động đã ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Đối với người lao động không ký hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng, doanh nghiệp được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ hoặc cấp chung một chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong cùng kỳ tính thuế (khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Doanh nghiệp không phải đăng ký và nộp báo cáo định kỳ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5619

Tệp đính kèm

Lược đồ

Chứng từ khấu trừ thuếCập nhật đến: 4-Jan-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Trợ cấp tử tuất phải chịu thuế TNCN cho phần chi vượt mức quy định
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh