LuatVietnam

blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?

Công văn số 2342/TCT-PC ngày 4/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (2 trang)
Posted: 5/7/2022 2:37:41 PM | Latest updated: 6/7/2022 5:18:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5489
LuatVietnam

Việc giao quyền cưỡng chế thuế từ cấp trưởng cho cấp phó đã được quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14, khoản 1, khoản 3 Điều 31, Điều 32, 34, khoản 1, khoản 5 Điều 35 và Điều 36 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Theo đó, đối với các quyết định xử phạt thuế được thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền quyết định cưỡng chế thuộc cấp trưởng và cấp trưởng có thể giao quyền cưỡng chế lại cho cấp phó (nếu muốn).

Tuy nhiên, đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế còn lại như: quyết định ấn định thuế; quyết định thu hồi tiền hoàn thuế; quyết định bồi thường thiệt hại; quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả... (trừ các quyết định xử phạm vi phạm hành chính) thì thẩm quyền quyết định cưỡng chế thuộc cấp trưởng và cấp trưởng chỉ được giao quyền cho cấp phó trong trường hợp vắng mặt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5489

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt English attachment
blue-check Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế, nếu không khai nộp thuế sẽ bị ấn định và xử phạt
blue-check Các lĩnh vực sắp bị thanh tra thuế
blue-check Về ấn định thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng trốn thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp
blue-check Về trình tự xử phạt thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
blue-check Từ 1/1/2022, Cục thuế TP. HCM sẽ bắt đầu lập biên bản xử phạt điện tử
blue-check Tổng hợp những điểm mới về xử phạt hải quan từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Không có chính sách miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp được nộp dần nợ thuế