LuatVietnam

Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?

Cập nhật 3/10/2022 | Đăng tải: LVN.5552

hoi Nguyễn Văn Yên (Gia Lai)
Tổng mức đầu tư của dự án nêu trên phải hiểu như thế nào cho đúng quy định hiện hành?
Trường hợp người quyết định đầu tư lỡ tự quy định tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng để xác định quyền hạn, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công... và các văn bản hướng dẫn hiện hành và các cơ quan tham mưu bên dưới áp dụng quy định đó gây ra tranh chấp về thẩm quyền mất rất nhiều thời gian để xử lý... thì áp dụng quy định nào mới phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn?
Quy định của người quyết định đầu tư đúng hay quy định của pháp luật về xây dựng đúng? Cơ quan nào có quyền phán quyết việc này?

luat Bộ Xây dựng:

Câu hỏi ông Nguyễn Văn Yên không nêu cụ thể thời gian phê duyệt dự án và pháp luật áp dụng cho dự án, vì vậy chưa đủ cơ sở để hướng dẫn chi tiết.

Trường hợp pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì nội dung tổng mức đầu tư và xác định tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo Điều 5, Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được quyết toán riêng chi phí thuê thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án?
otvet Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?
otvet Chi phí thẩm tra dự án lắp đặt thiết bị xác định theo văn bản nào?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Trường hợp nào phải xin phê duyệt dự toán điều chỉnh?
otvet Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?
otvet Dự án sửa chữa dưới 500 triệu được miễn trình thẩm định chi phí
otvet Cắt giảm thiết bị dự phòng có phải điều chỉnh lại dự toán công trình?
otvet Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?
otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?
otvet Tính chi phí chuẩn bị dự án như thế nào?
otvet Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư có phải xin phê duyệt lại?
otvet Chủ đầu tư có được tự phê duyệt dự toán bổ sung?
otvet Có bắt buộc bổ nhiệm giám đốc quản lý cho từng dự án?
otvet Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?
otvet Dự án sử dụng vốn sự nghiệp được quản lý khoản thu theo quy định nào?
otvet Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?
otvet Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành