LuatVietnamLogo

blue-check Căn cứ xác định chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật

Công văn số 4841/BXD-KTXD ngày 6/10/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế đối với công trình cấp nước sinh hoạt (1 trang)
Posted: 15/10/2020 10:29:21 AM | Latest updated: 22/10/2020 11:03:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5071
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, đối với công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình cấp nước chẳng hạn) thì chi phí thiết kế bản vẽ thi công có yêu cầu thiết kế 2 bước được xác định theo định mức (tỷ lệ %) chi phí nêu tại Bảng 2.13 Phụ lục 2 Thông tư 16/2019/TT-BXD .

Tuy nhiên, nếu định mức ban hành tại Thông tư 16/2019/TT-BXD không phù hợp với tính chất đặc thù của dự án thì chi phí tư vấn thiết kế được xác định bằng phương pháp lập dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 Thông tư này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5071
Tệp đính kèm

Xây dựng công trình