LuatVietnam

blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát (4 trang)
Posted: 27/12/2022 7:35:34 AM | Latest updated: 6/1/2023 9:53:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5611 | Vietlaw: 593
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng khi sử dụng "camera giám sát", Thủ tướng đã lưu ý các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước khẩn trương xác định cấp độ an toàn của hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát chậm nhất trong tháng 3/2023 và xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã xác định chậm nhất trong tháng 9/2023.

Khi sử dụng "camera giám sát", phải đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định, không sử dụng camera giám sát không có chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo không an toàn.

Trường hợp đầu tư, mua sắm camera giám sát hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng camera giám sát, phải kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn thông tin khi sử dụng và kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định.

Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ xây dựng bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát, hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2023 và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát chậm nhất trong tháng 11/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5611

Tệp đính kèm

enflag pdficon CT23_16122022TTg[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Dịch vụ phần mềm nào được miễn thuế GTGT?
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025