LuatVietnam

blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment

Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật (8 trang)
Posted: 29/9/2022 10:17:04 AM | Latest updated: 17/10/2022 11:05:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5551 | Vietlaw: 582
LuatVietnam

Thông tư cắt giảm thành phần hồ sơ đối với các thủ tục sau:

1. Công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 21 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNTstatus2 .

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 35 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNTstatus2 .

3. Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNTstatus2 .

4. Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định tại Điều 9 Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNTstatus2 .

Ngoài ra, Thông tư còn thay mới một số biểu mẫu liên quan như: Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch thực vật; Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật;...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5551

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT11-20092022BNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
light-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
light-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa
blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn
blue-check Sắp thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất diệt khuẩn
blue-check Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu "chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản" phải nộp 10% thuế GTGT