LuatVietnam

blue-check Cắt giảm hồ sơ xin giấy phép sản xuất, buôn bán phân bón và XNK giống cây trồng

Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác (6 trang)
Posted: 3/1/2023 8:16:25 AM | Latest updated: 3/1/2023 3:28:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Nghị định cắt giảm thành phần hồ sơ cho các thủ tục gồm:

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (bỏ yêu cầu nộp: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Cam kết bảo vệ môi trường).

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón trong trường hợp thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận (bỏ yêu cầu nộp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được sửa đổi).

- Cấp phép xuất khẩu giống cây trồng (bỏ yêu cầu nộp: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc CMND/CCCD đối với cá nhân đăng ký xuất khẩu).

- Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng (bỏ yêu cầu nộp: Bản sao thỏa thuận hợp tác giữa các bên đối với trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phân bón

blue-check Cắt giảm hồ sơ xin giấy phép sản xuất, buôn bán phân bón và XNK giống cây trồng
blue-check Những thay đổi của phần mềm mới về cấp giấy phép nhập khẩu phân bón
blue-check Các nội dung được nâng cấp từ 1/11/2022 của phần mềm cấp giấy phép nhập khẩu phân bón
blue-check Phần mềm cấp giấy phép nhập khẩu phân bón trên Cổng quốc gia được nâng cấp từ 1/11/2022
blue-check Bỏ đánh thuế tự vệ phân bón nhập khẩu kể từ 7/9/2022
blue-check Sẽ nhận hồ sơ đề nghị rà soát thuế tự vệ đối với phân bón đến 19/11/2021
blue-check Từ 20/9/2021, miễn nộp giấy chứng nhận chất lượng khi nhập khẩu phân bón
blue-check Có thể ủy quyền nhập khẩu phân bón cho nhiều bên English attachment
blue-check Phân bón được hưởng thuế XK 0% English attachment
blue-check "Máy sản xuất phân bón" không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Phân bón nhập khẩu tiếp tục bị đánh thuế tự vệ đến 6/9/2022
blue-check Buôn bán phân bón tự sản xuất được miễn xin giấy phép
blue-check Rà soát cuối kỳ việc đánh thuế tự vệ phân bón nhập khẩu
blue-check Phân bón nhập khẩu từ Jordan và Morocco không còn được miễn thuế tự vệ English attachment
blue-check Công ty FCC bị tạm ngừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón English attachment
blue-check Bác kiến nghị bỏ yêu cầu công bố hợp quy phân bón
blue-check Nhập khẩu chất Diammonium Phosphate làm phân bón có phải xin phép? English attachment
blue-check Nhập khẩu phân bón được miễn nộp thuế GTGT English attachment
blue-check Phân bón nhập khẩu tạm thời vẫn kiểm tra chất lượng theo quy định cũ
blue-check Phân bón nhập khẩu sẽ bị kiểm tra thực tế để tránh gian lận thuế tự vệ