LuatVietnam

Lược đồ | Câu lạc bộ thể thao

Tổng số 27 bản ghi | Cập nhật đến: 8-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 8/8/2023 Các thủ tục mới về đăng ký kinh doanh câu lạc bộ thể thao tại TP. HCM
(Quyết định số 3294/QĐ-UBND)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 37 thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi về đăng ký kinh doanh câu lạc bộ thể thao trên địa bàn TP. HCM. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính có thứ tự A.1, A.2, A.25 ban hành kèm theo Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; Thủ tục hành chính có thứ tự A.1, A.2, B.1 ban hành kèm theo Quyết định số 5920/QĐ-UBND ngày 11/11/2016.

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/10/2021 Thay mới Bộ tiêu chí an toàn Covid-19 đối với câu lạc bộ thể thao tại TP. HCM
(Quyết định số 3581/QĐ-BCĐ)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3325/QĐ-BCĐstatus1 ngày 15/9/2021.

blue-check 6/1/2020 Khoản chi cho các câu lạc bộ có được hạch toán?
(Công văn số 406/CT-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản chi cho các câu lạc bộ nếu không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì không được chấp nhận hạch toán.

red-check 20/7/2007 Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ thể thao
(Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT)

Thông tư này quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, quy định điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao; quy định điều kiện và thủ tục hồ sơ xin cấp Thẻ cộng tác viên thể dục thể thao nhằm được Nhà nước bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm và có thể đảm nhiệm các công việc huấn luyện, hướng dẫn về thể dục, thể thao trong các doanh nghiệp. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo.

THAM KHẢO
blue-check 15/2/2023 Về việc thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều
(Công văn số 1435/BTC-TCNH)

Công văn yêu cầu Bộ Công an và UBND TP. Hà Nội tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động của Chi nhánh Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều do đã có sai phạm về quản lý đối tượng chơi và thời gian lưu trữ hình ảnh camera giám sát trong quá trình kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

XEM THÊM
blue-check 2/8/2016 Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau English attachment
(Quyết định số 1533/QĐ-TTg)

Đề án nhằm nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên toàn quốc, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chú trọng giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

blue-check 25/1/2012 Quy chế mẫu về tổ chức các Câu lạc bộ Thể thao
(Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.01.2012 và thay thế cho Quyết định số 1589/2003/QĐ-UBTDTT ngày 19.09.2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

blue-check 3/9/2013 [Hợp nhất] - Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ thể thao
(Văn bản hợp nhất số 3204/VBHN-BVHTTDL)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 vào Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

red-check 15/3/2018 Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ Billiards & Snooker từ 2018
(Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/03/2018 và thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010.

red-check 10/3/2018 Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ bơi, lặn từ 2018
(Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2018 và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 và Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2014. Xem thêm

red-check 5/3/2018 Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ bóng bàn từ 2018
(Thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2018 và thay thế Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012.

red-check 5/3/2018 Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ Karate từ 2018
(Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2018 và thay thế Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26/11/2013.

red-check 20/2/2018 Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ cầu lông từ 2018
(Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018 và thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012.

red-check 20/2/2018 Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ Taekwondo từ 2018 English attachment
(Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018 và thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2011.

red-check 1/2/2017 Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ Golf English attachment
(Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 15/9/2021 Thay mới Bộ tiêu chí an toàn Covid-19 đối với câu lạc bộ thể thao English attachment
(Quyết định số 3325/QĐ-BCĐstatus1 )

Theo Bộ tiêu chí mới này, nhân viên các câu lạc bộ, phòng tập và người tham gia tập luyện thể dục, thể thao tại các câu lạc bộ, phòng tập bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-BCĐstatus1 ngày 25/4/2020.

stop-check 20/2/2016 Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ lặn biển
(Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2016.

stop-check 1/1/2015 Sửa đổi điều kiện hoạt động Câu lạc bộ bơi, lặn
(Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

stop-check 1/8/2014 Điều kiện hoạt động Câu lạc bộ bắn súng thể thao
(Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014.

stop-check 1/2/2014 Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ Karatedo
(Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL)

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo tại Việt Nam. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2014.

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo đã được thành lập nhưng chưa đảm bảo các điều kiện quy định tại Thông tư này phải bổ sung, hoàn thiện các điều kiện hoạt động trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

stop-check 1/2/2013 Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ Patin English attachment
(Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL)

Thông tư này quy định chi tiết điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin. Xem thêm

Patin là hoạt động vận động bao gồm các động tác phối hợp được thực hiện trên giầy trượt như giữ thăng bằng, xoay, trượt, vượt chướng ngại vật, phục vụ giải trí và nâng cao sức khỏe người tập.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

stop-check 25/1/2013 Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ cầu lông
(Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL)

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2013. Xem thêm

Các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông đã thành lập nhưng chưa bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này phải bổ sung, hoàn thiện trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

stop-check 25/1/2013 Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ bóng bàn
(Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL)

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2013. Xem thêm

Các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn đã thành lập nhưng chưa bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này phải bổ sung, hoàn thiện trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

stop-check 25/1/2013 Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ bóng đá
(Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL)

Thông tư này quy định chi tiết điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá. Xem thêm

Thông tư này không điều chỉnh các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2013.

stop-check 15/1/2013 Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ Judo
(Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL)

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15.1.2013

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo đã được thành lập nhưng chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Thông tư này phải bổ sung, hoàn thiện trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

stop-check 10/1/2013 Điều kiện hoạt động của các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng
(Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL)

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng. Xem thêm

Hoạt động múa Rồng, múa Sư tử dân gian không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013.

stop-check 19/9/2003 Quy chế hoạt động của các Câu lạc bộ Thể thao
(Quyết định số 1589/2003/QĐ-UBTDTT)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định 231/QĐ-QC ngày 14/2/1997 của Tổng cục Thể dục thể thao.