LuatVietnam

blue-check Cấu trúc lập ủy nhiệm chi nộp tiền BHXH English attachment

Công văn số 1995/BHXH-TCKT ngày 30/6/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng (2 trang)
Posted: 6/7/2023 10:58:33 AM | Latest updated: 14/9/2023 11:15:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5737 | Vietlaw: 630
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo giao dịch nộp tiền BHXH được nhanh chóng, chính xác và tự động cập nhật số liệu vào hệ thống của cơ quan BHXH phục vụ giải quyết kịp thời quyền lợi cho người tham gia, BHXH Việt Nam đã yêu cầu đối với ủy nhiệm chi được lập để nộp tiền BHXH bắt buộc theo đúng cấu trúc như sau: +BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH+

Trong đó, +BHXH+103+00+ là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH; Mã đơn vị ghi mã của công ty đóng BHXH; Mã cơ quan BHXH là mã của cơ quan BHXH quản lý thu.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tiện ích nộp BHXH trên Ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng thì thực hiện: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng lưu ý các ngân hàng khi thực hiện lệnh thanh toán không làm sai lệch nội dung thanh toán của người tham gia.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5737

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu