LuatVietnam

Cha mẹ bao nhiêu tuổi được tính là người phụ thuộc?

Cập nhật 14/9/2022 | Đăng tải: LVN.5539

hoi Lê Thị Ngọc Trâm
Công ty của tôi có quy định thu thập giảm trừ gia cảnh với độ tuổi của bố mẹ như sau: Nam 60 tuổi 6 tháng (trở lên); Nữ 50 tuổi 8 tháng (trở lên). Theo đó, bà Trâm đã xin xác nhận người phụ thuộc cho mẹ ruột 51 tuổi cùng hộ khẩu.
Nhưng khi tôi xin giấy xác nhận của phường thì bị từ chối vì người phụ thuộc chưa đủ 60 tuổi, chưa hết tuổi lao động.
Vậy tuổi thực tế được quy định là bao nhiêu, nếu là hết độ tuổi lao động thì tuổi lao động hiện tại là bao nhiêu?

luat Bộ Tài chính:

Căn cứ điểm đ, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

đ) Cá nhân được tinh là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân thẳng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quả 1.000.000 đồng.

Căn cứ điểm 2, Điều 169 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định như sau:

"2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đổi với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ…".

Căn cứ quy định nêu trên, nếu mẹ ruột của bà Trâm đang trong độ tuổi lao động nhưng đáp ứng đồng thời quy định tại điểm đ1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì được tính là người phụ thuộc.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Người phụ thuộc

otvet Cha mẹ bao nhiêu tuổi được tính là người phụ thuộc?
otvet Nuôi con học đại học có được giảm thuế TNCN?
otvet Có bị khống chế số người phụ thuộc đăng ký lại khi thay đổi công ty?
otvet Nghỉ việc trước khi quyết toán thuế TNCN có được tính lại mức giảm trừ gia cảnh?
otvet Cách tính thời gian được giảm trừ người phụ thuộc
otvet Thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là thời điểm quyết toán thuế
otvet Không cần xin giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Đăng ký bác ruột là người phụ thuộc phải có xác nhận không còn nơi nương tựa
otvet Tờ khai đăng ký người phụ thuộc đang áp dụng mẫu nào?
otvet Người phụ thuộc chưa gia hạn CMND có được giảm trừ tiếp?
otvet Vợ ở nhà nội trợ có được tính là người phụ thuộc?
otvet Khai bổ sung người phụ thuộc sau khi đã quyết toán sẽ không được giảm trừ
otvet Chuyển công ty phải đăng ký lại người phụ thuộc
otvet Miễn xin xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Không được đăng ký giảm trừ em ruột nếu bố mẹ còn khả năng lao động
otvet Giảm trừ người phụ thuộc tính từ thời điểm sinh con hay thời điểm đăng ký?
otvet Có được đăng ký em vợ làm người phụ thuộc?
otvet Không thể đăng ký em vợ làm người phụ thuộc
otvet Người mắc bệnh chưa có CMND vẫn được đăng ký phụ thuộc
otvet Giảm trừ người phụ thuộc không nơi nương tựa phải đáp ứng điều kiện gì?