LuatVietnam

Flow | Chai LPG

Found 12 records | Latest update: 27-Apr-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 27/4/2023 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
(Quyết định số 1629/QĐ-UBND)

Quyết định ban hành mới 12 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương TP. HCM, gồm: Read more

1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

7. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

9. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

11. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

12. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A2.I.4, A2.I.5, A2.I.6 ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 17/01/2019; Thủ tục có số thứ tự: A.2.I.1, A.2.I.2, A.2.I.3, A.2.II.1, A.2.II.2, A.2.II.3, A.2.II.4, A.2.II.5, A.2.II.6 ban hành kèm theo Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 24/11/2021.

blue-check 28/2/2023 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
(Quyết định số 623/QĐ-UBND)

Quyết định ban hành mới 12 quy trình thủ tục đã được tái cấu trúc trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng và Lưu thông hàng hóa trên địa bàn TP. HCM, gồm: Read more

1. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4. Cấp giấy phép bán lẻ rượu

5. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

6. Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

7. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

8. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

9. Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

11. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

12. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có số thứ tự: II.3, II.4, II.5, III.9, II.10, III.11, III.12, III.13, III.14, III.15, III.16, III.17 tại Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 10/12/2019.

blue-check 1/1/2019 Ban hành Quy chuẩn về chai LPG mini
(Thông tư số 29/2017/TT-BCT)

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini, ký hiệu QCVN 02:2017/BCT . Read more

Thông tư và Quy chuẩn có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019.

HƯỚNG DẪN
light-check 1/11/2023 Công bố Quy chuẩn an toàn đối với chai LPG composite
(Thông tư số 27/2022/TT-BCT)

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite, ký hiệu QCVN 16:2022/BCT . Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2023.

light-check 1/11/2023 Quy chuẩn về an toàn chai LPG composite
(Quy chuẩn Việt Nam số 16:2022/BCT)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, sửa chữa, kiểm định, thử nghiệm, tồn chứa, giao nhận, vận chuyển, lắp đặt và sử dụng chai LPG composite dung tích chứa từ 0,5 L đến 150 L, có mã HS 3923.30 20, 3923.30.90 hoặc 3923.90.90. Read more

Quy chuẩn này được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2023.

blue-check 20/12/2017 Quy chuẩn về chai LPG mini
(Quy chuẩn Việt Nam số 02:2017/BCT)

Quy chuẩn an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mini quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, nạp, tồn chứa, vận chuyển và sử dụng chai LPG mini có dung tích chứa tối đa 1 lít. Read more

Quy chuẩn này được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

blue-check 17/4/2017 Nhập khẩu chai LPG mini dùng cho bếp gas xách tay thực hiện theo quy định nào?
(Công văn số 754/GSQL-TH)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty nhập khẩu LPG chai mini dùng cho bếp gas xách tay (bếp gas du lịch) là loại chai chỉ sử dụng một lần, không chiết nạp lại thì phải căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư 18/2013/TT-BCTstatus2 , khoản 14 Điều 3 Nghị định 19/2016/NĐ-CPstatus1 để thực hiện. Read more

Về thủ tục hải quan, Công ty cần liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn theo quy định tại Mục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 19/7/2016 Chai LPG mini được thực hiện thủ tục hải quan như hàng hóa thông thường
(Công văn số 954/GSQL-GQ3)

Theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại Công văn 5385/BCT-TTTN ngày 16/6/2016 thì chai LPG mini sử dụng cho bếp ga xách tay không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 19/2016/NĐ-CPstatus1 về kinh doanh khí. Nói cách khác, chai LPG mini dùng cho bếp ga xách tay không chịu sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành Read more

Theo đó, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chai LPG mini chỉ cần thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2

blue-check 1/4/2016 Về thủ tục XNK chai LPG mini
(Công văn số 439/GSQL-GQ3)

Do theo điểm 1 Công văn số 10088/BCT-TTTN ngày 30/9/2015 của Bộ Công Thương thì chai LPG mini dùng cho bếp gas xách tay không phải là chai LPG thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 107/2009/NĐ-CPstatus1 . Vì vậy, đối với thủ tục XNK chai LPG mini, Cục Giám sát quản lý Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nghiên cứu các quy định liên quan tại Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể

blue-check 24/1/2013 Về việc phân bổ chi phí đối với vỏ chai LPG có giá trị dưới 10 triệu đồng/vỏ
(Công văn số 352/TCT-CS)

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 118/2010/TT-BTC, vỏ chai/bình đựng khí hóa lỏng (LPG), nếu có giá trị dưới 10 triệu đồng/vỏ thì chỉ được hạch toán, phân bổ chi phí như công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển; không được ghi nhận là tài sản cố định Read more

Theo đó, tại thời điểm hạch toán chi phí, các loại vỏ chai LPG nêu trên bắt buộc phải có hóa đơn chứng từ; phải còn nguyên thiết kế ban đầu, đã được kiểm định an toàn và chưa quá thời hạn kiểm định

Nếu là loại có dung tích chứa tối đa đến 300 ml/vỏ chai thì phải hạch toán một lần vào chi phí của năm bắt đầu sử dụng. Nếu là loại có dung tích trên 300 ml/vỏ chai thì được trích phân bổ từ 5-15 năm, tùy vật liệu làm vỏ chai là kim loại hay phi kim loại

blue-check 1/1/2013 Tiêu chuẩn thiết kế van chai LPG vận hành bằng tay
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9313:2013)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho thiết kế, điều kiện kỹ thuật và kiểu van chai LPG vận hành bằng tay dùng riêng cho các chai chứa LPG di động nạp lại được có dung tích nước từ 0,5 L đến 150L. Tiêu chuẩn này bao gồm các tài liệu viện dẫn đối với các thiết bị có liên quan dùng cho dịch vụ cung cấp hơi hoặc chất lỏng. Read more

Chú thích: Phụ lục C đưa ra các khuyến nghị cho thử và phê duyệt kiểu.

Tiêu chuẩn này không áp sụng cho các thiết bị cố định trên ô tô

blue-check 1/1/2013 Tiêu chuẩn thiết kế van chai LPG tự đóng kín
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9312:2013)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho thiết kế, điều kiện kỹ thuật và thử kiểu đối với các van chai chứa khí tự đóng kín chuyên dùng cho các chai chứa khí LPG di động nạp lại được có các dung tích nước từ 0,5 L đến 150 L. Tiêu chuẩn này có liên quan đến thiết bị gắn liền cố định dùng cho dịch vụ hơi và chất lỏng. Xem thêm

Chú thích: Phụ lục 8 đưa ra các khuyến nghị về thử nghiệm và kiểm tra trong sản xuất.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị lắp đặt cố định trên ô tô.

TCVN 9312:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 14245:2008.

TCVN 9312:2013 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC Chai chứa khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.