LuatVietnam

blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment

Công văn số 4832/TCHQ-GSQL ngày 14/11/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu D (1 trang)
Posted: 15/11/2022 1:08:57 PM | Latest updated: 16/11/2022 3:41:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5582 | Vietlaw: 589
LuatVietnam

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, đối với C/O mẫu D được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia hoặc C/O sử dụng chữ ký điện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cấp, trường hợp có sự khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới ban hành tại Thông tư số 10/2022/TT-BCT thì không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với C/O bản giấy cấp thủ công (có chữ ký tay và con dấu mực), được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5582

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4832_14112022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

light-check Thay mới Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP