LuatVietnam

blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment

Công văn số 4832/TCHQ-GSQL ngày 14/11/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu D (1 trang)
Posted: 15/11/2022 1:08:57 PM | Latest updated: 16/11/2022 3:41:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5582 | Vietlaw: 589
LuatVietnam

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, đối với C/O mẫu D được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia hoặc C/O sử dụng chữ ký điện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cấp, trường hợp có sự khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới ban hành tại Thông tư số 10/2022/TT-BCT thì không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với C/O bản giấy cấp thủ công (có chữ ký tay và con dấu mực), được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5582

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4832_14112022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

light-check Từ 21/7/2023, mỗi hồ sơ đề nghị cấp C/O phải nộp phí 60.000 đồng
light-check Quy định mới về khai, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ
blue-check Danh sách ngày nghỉ lễ năm 2023 của Hàn Quốc dùng để xét tính hợp lệ của C/O cấp sau English attachment
blue-check Từ 1/5/2023, C/O RCEP của Trung Quốc được cấp theo mẫu mới English attachment
blue-check C/O mẫu D cấp từ 1/4/2023 phải khai báo theo mã HS 2022 English attachment
blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Công bố thủ tục sửa đổi về cấp C/O ưu đãi mẫu AJ
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment