LuatVietnam

blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment

Công văn số 4180/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2022 của Tổng cục Hải quan về C/O giáp lưng mẫu D (1 trang)
Posted: 11/10/2022 1:55:25 PM | Latest updated: 14/10/2022 9:02:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5557
LuatVietnam

Theo thống nhất của các nước ASEAN (tại phiên họp 36, 38, 39), C/O giáp lưng mẫu D được chấp nhận nếu chỉ có 02 nước tham gia giao dịch mua bán hàng hóa. Quy định này được hiểu là nếu lô hàng được mua bán qua nhiều bên nhưng C/O Form D giáp lưng chỉ có 2 nước tham gia thì C/O đó vẫn được chấp nhận

Ví dụ, trường hợp lô hàng xuất xứ Việt Nam được cấp C/O mẫu D để xuất khẩu đến kho ngoại quan của Singapore, sau đó được Singapore cấp C/O giáp lưng dựa trên C/O gốc và bán trở lại cho doanh nghiệp thứ ba tại Việt Nam, nếu C/O này chỉ có 2 nước tham gia thì Hải quan Việt Nam sẽ chấp nhận

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5557

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV4180-05102022TCHQ-VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

light-check Thay mới Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP