LuatVietnam

blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện English attachment

Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 5/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện (212 trang)
Posted: 13/7/2022 3:08:50 PM | Latest updated: 13/10/2022 9:54:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495 | Vietlaw: 583
LuatVietnam

Từ 1/9/2022, tất cả các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có tham gia huy động đóng góp từ thiện đều phải mở sổ kế toán, lập báo cáo và ghi chép theo đúng quy định tại Thông tư này để đảm bảo minh bạch thông tin.

Các cá nhân tự đứng ra kêu gọi đóng góp từ thiện cũng sẽ phải ghi sổ sách, lập báo cáo và công khai thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp từ thiện.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nếu có bộ phận kế toán riêng cho hoạt động quyên góp từ thiện thì phải mở sổ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch theo Mục 1 Chương II Thông tư này.

Nếu không có bộ phận kế toán riêng cho hoạt động quyên góp từ thiện thì hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán đang áp dụng nhưng phải mở sổ chi tiết để theo dõi riêng thu - chi của hoạt động từ thiện.

Các biểu mẫu sổ sách, chứng từ kế toán được quy định chi tiết tại các phụ lục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022 và thay thế Thông tư số 103/2018/TT-BTCstatus1 ngày 14/11/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT41-05072022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Kế toán

blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện English attachment
blue-check Hóa đơn trả hàng phải ghi rõ số lượng, thuế suất và tiền thuế trả lại
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính English attachment