LuatVietnam

blue-check Chế độ ốm đau, hưu trí và BHXH một lần được giải quyết theo quy định nào?English attachment

Công văn số 1025/LĐTBXH-BHXH ngày 23/3/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động (2 trang)
Posted: 11/9/2023 11:33:59 AM | Latest updated: 21/9/2023 3:43:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5788 | Vietlaw: 630
LuatVietnam

Văn bản phúc đáp một số đề xuất, vướng mắc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên quan đến việc giải quyết chế độ BHXH một lần, ốm đau dài ngày và chế độ hưu trí.

Theo đó, việc xác định người lao động sau một năm nghỉ việc để làm cơ sở xem xét điều kiện rút BHXH một lần được thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn số 2591/LĐTBXH-BHXH ngày 9/8/2021.

Việc giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật BHXH 2014 và hướng dẫn tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 .

Đối với trường hợp người lao động được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, việc thực hiện chế độ hưu trí cần căn cứ theo quy định của pháp luật về BHXH và hồ sơ cụ thể.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5788

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu