LuatVietnam

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Cập nhật 29/8/2022 | Đăng tải: LVN.5531

hoi Bạn đọc
Người nhà tôi đã đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức tham gia đóng 1 lần cho 5 năm về sau, từ tháng 1.2021 đến tháng 12.2025 (60 tháng). Xin hỏi cơ quan liên quan, nếu chẳng may năm 2022, người đó chết thì có được hưởng chế độ gì không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chẳng may bị chết, thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng, được quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên; Người đang hưởng lương hưu”.

Trợ cấp tuất, được quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần".

Như vậy, trường hợp người thân của bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chọn phương thức đóng một lần cho 5 năm từ tháng 1.2021 đến tháng 12.2025 (60 tháng) nhưng đến năm 2022 không may bị chết. Đối chiếu với quy định nêu trên, tính đến thời điểm chết năm 2022 người nhà của bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 60 tháng trở lên thì người lo mai táng không được nhận trợ cấp mai táng; thân nhân của người chết được hưởng trợ cấp tuất một lần đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tính đến thời điểm người tham gia chết.

Ngoài ra, thân nhân của người chết còn được hoàn trả số tiền đã đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội từ thời điểm chết đến tháng 12.2025.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi