LuatVietnam

Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi

Cập nhật 17/10/2022 | Đăng tải: LVN.5567

hoi Nguyễn Đăng
Tôi sinh ngày 5.6.1962, giới tính nam, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 13 năm 1 tháng. Từ tháng 1.2020 đến nay, tôi không tham gia. Tôi đóng 1 lần cho số tháng còn thiếu để nhận hưu được không? Tuổi nghỉ hưu của tôi là khi nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 9 và Khoản 2 điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định:

Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Theo quy định trên, trường hợp ông sinh ngày 5.6.1962 có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 13 năm 1 tháng. Từ tháng 1.2020 đến nay, ông không tham gia.

Ông chưa thể đóng 1 lần cho số tháng còn thiếu để nhận lương hưu vì ông chưa  đủ điều kiện về tuổi. Tuổi đủ điều kiện để hưởng lương hưu của ông trong năm 2022 là tháng 12.2022 (60 tuổi 6 tháng).

Do vậy, nếu ông đóng đủ một lần số tiền cho những năm còn thiếu theo quy định nêu trên vào tháng 12.2022 thì ông được hưởng lương hưu vào tháng 1.2023.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu