LuatVietnam

Chỉ được nghỉ hưu trước tuổi khi có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc

Cập nhật 17/9/2023 | Đăng tải: LVN.5786

hoi Nguyễn Minh Kh. (TPHCM)
Tôi sinh năm 1967, tham gia BHXH được 20 năm 1 tháng, trong đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 18 năm 10 tháng và thời gian đóng BHXH tự nguyện là 1 năm 3 tháng.
Ngày 11/8/2022 tôi có biên bản giám định y khoa kết luận tỷ lệ thương tổn cơ thể do bệnh tật là 80%. Sau khi giám định y khoa, tôi đã đến cơ quan BHXH TP Thủ Đức để làm thủ tục hưởng lương hưu trước tuổi, nhưng được cho biết tôi không đủ điều kiện vì không đủ thời gian đóng BHXH bắt buộc 20 năm.
BHXH TP Thủ Đức trả lời tôi như vậy có đúng không? Nếu không đúng thì tôi phải làm sao để được hưởng lương hưu trước tuổi?

luat BHXH Việt Nam:

Theo quy định, người lao động tham gia BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi quy định 5 năm. Trường hợp ông Kh. muốn được giải quyết hưu trước tuổi thì phải tham gia BHXH bắt buộc cho đủ 20 năm.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm