LuatVietnam

blue-check Chi hỗ trợ cho điểm bán lẻ của nhà phân phối có được chấp nhận hạch toán? English attachment

Công văn số 786/TCT-CS ngày 20/3/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)
Posted: 28/3/2023 9:10:50 AM | Latest updated: 28/3/2023 2:23:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5666 | Vietlaw: 604
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty có chi hỗ trợ bằng tiền cho các điểm bán lẻ của nhà phân phối đạt sản lượng cam kết và chi thưởng bằng tiền cho nhân viên bán hàng của các nhà phân phối (không phải nhân viên của Công ty) thì các khoản chi này không đủ cơ sở để xác định là chi phí hợp lý của Công ty theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

Mặc dù vậy, khi chi tiền thưởng cho nhân viên của nhà phân phối, Công ty vẫn phải chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5666

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV786_20032023TCT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chi phí hợp lý

blue-check Lãi vay ngân hàng không được chấp nhận trong trường hợp nào?
blue-check Các hình thức tài trợ cho giáo dục được chấp nhận hạch toán
blue-check Chi hỗ trợ cho điểm bán lẻ của nhà phân phối có được chấp nhận hạch toán? English attachment
blue-check Giá trị hàng bị lỗi mang tiêu hủy không được hạch toán chi phí
blue-check Khoản chi hộ cho nhân viên có được chấp nhận?
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí
blue-check Chi tài trợ cho Nhà nước lập quy hoạch đô thị có được hạch toán?
blue-check Các chi phí trích trước nếu đến thời điểm quyết toán vẫn chưa chi sẽ bị từ chối
blue-check Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán English attachment
blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm
blue-check Công ty tư vấn du học được hạch toán chi phí chiêu sinh
blue-check Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?
blue-check Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán
blue-check Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV không được tính vào chi phí English attachment
blue-check Phí khám sức khỏe co người lao động trả hộ có được hạch toán?
blue-check Về điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check Điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền lương ngày phép