LuatVietnam

blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?

Công văn số 51438/CTHN-TTHT ngày 1/12/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN (5 trang)
Posted: 10/12/2021 7:30:54 AM | Latest updated: 20/12/2021 11:13:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5359
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm g.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , khoản chi tiền ăn ca dưới các hình thức trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn được miễn thuế TNCN và không bị khống chế hạn mức.

Tuy nhiên, nếu chi bằng tiền, chỉ được miễn thuế TNCN phần tiền ăn ca, ăn trưa trong hạn mức 730.000 đồng/người/tháng, phần chi vượt phải khấu trừ thuế (khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ).

Đối với khoản chi nghỉ mát, nếu chi riêng từng người lao động thì phải khấu trừ thuế TNCN, ngược lại nếu chi chung cho tập thể thì được miễn thuế (điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Đối với các khoản chi từ quỹ công đoàn như: chi nâng cao kỹ năng nghề, chi thành lập công đoàn, chi tổ chức phong trào thi đua..., nếu phù hợp với quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 thì cũng được miễn thuế TNCN.

Về thuế TNCN đối với các khoản chi liên quan đến dịch Covid-19, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5359

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Trợ cấp tử tuất phải chịu thuế TNCN cho phần chi vượt mức quy định
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh