LuatVietnamLogo

blue-check Chi nhánh chỉ được khai thuế GTGT tại trụ sở chính nếu không bán hàng

Công văn số 89564/CT-TTHT ngày 8/10/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh (2 trang)
Posted: 15/10/2020 8:42:11 AM | Latest updated: 19/10/2020 1:46:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5069
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 , Chi nhánh ở ngoài tỉnh nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì được kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở Công ty.

Đối với Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, mặc dù Luật này đã có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020, tuy nhiên hiện nay các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn đang được Bộ Tài chính xây dựng dự thảo, chưa ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5069
Tệp đính kèm

Kê khai thuế