LuatVietnamLogo

blue-check Chi nhánh doanh nghiệp nhà nước có được xóa nợ thuế khi giải thể?

Công văn số 4494/TCHQ-TXNK ngày 3/7/2020 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế (2 trang)
Posted: 30/7/2020 3:30:01 PM | Latest updated: 17/9/2020 8:25:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5046

LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC, doanh nghiệp nhà nước đã giải thể được xóa các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Tuy nhiên, lưu ý, Thông tư này chỉ xóa nợ thuế cho đối tượng giải thể là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, không xóa nợ cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc (của doanh nghiệp nhà nước) khi giải thể.

Về nguyên tắc, nợ thuế của chi nhánh hạch toán phụ thuộc sau khi giải thể sẽ được chuyển giao lại cho Công ty mẹ, tức Công ty mẹ phải chịu trách nhiệm nộp số nợ thuế của chi nhánh phụ thuộc đã giải thể.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5046
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Thủ tục và hồ sơ xin khoanh nợ thuế tồn đọng English attachment (23/7/2020) 

nexto  Điều chuyển xe ô tô cho Chi nhánh phụ thuộc có bắt buộc phát hành hóa đơn? (13/7/2020) 

nexto  Chi nhánh có thể tự ký hợp đồng thuê trụ sở (24/6/2020) 

nexto  Chỉ cần lập phiếu xuất kho khi điều chuyển hàng cho chi nhánh phụ thuộc (13/4/2020) 

nexto  Chi nhánh phụ thuộc hay độc lập đều chung mức phí môn bài 1 triệu/năm (9/4/2020) 

nexto  Doanh nghiệp phá sản có được xóa nợ thuế? (2/1/2020) 

nexto  Được nước ngoài xóa nợ vay, miễn thuế nhà thầu nhưng phải chịu thuế TNDN English attachment (17/12/2019) 

nexto  Công ty mẹ không được kết chuyển thuế GTGT chưa khấu trừ hết của Chi nhánh ngừng hoạt động English attachment (2/1/2020) 

nexto  Mở cở sở hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác phải khai nộp thuế vãng lai (11/12/2019) 

nexto  Những trường hợp được khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền chậm nộp từ 1/7/2020 English attachment (11/12/2019) 

Chính sách thuế