LuatVietnam

blue-check Chi nhánh được lập HĐĐT theo ủy nhiệm của Công ty

Công văn số 67048/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 18/9/2023 11:24:05 AM | Latest updated: 19/9/2023 9:23:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết để lập HĐĐT cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, Công ty có thể ủy nhiệm cho Chi nhánh lập thay HĐĐT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Khi lập HĐĐT theo ủy nhiệm, Chi nhánh thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Chi nhánh độc lậpCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu