LuatVietnam

Lược đồ | Chi nhánh phụ thuộc

Tổng số 97 bản ghi | Cập nhật đến: 2-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 15/11/2017 Nợ thuế của chi nhánh phụ thuộc phải bù trừ số thuế xin hoàn
(Công văn số 5263/TCT-KK)

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 99/2016/TT-BTCstatus1 , khi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, nếu doanh nghiệp đang còn nợ thuế và các khoản nợ NSNN khác thì toàn bộ số nợ này buộc phải bù trừ vào tiền đề nghị hoàn thuế. Xem thêm

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc đang phát sinh nợ thuế quá hạn 90 ngày thì các khoản nợ thuế quá hạn của chi nhánh phụ thuộc cũng buộc phải bù trừ luôn vào tiền đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được hoàn lại số thuế GTGT còn thừa sau khi bù trừ xong các khoản nợ nêu trên.

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/7/2012 Mẫu Tờ khai xin cấp MST cho Chi nhánh phụ thuộc
(Biểu mẫu số 01-DK-TCT)

Các tổ chức, doanh nghiệp không hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tức không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh theo Nghị định 43/2010/NĐ-CPstatus1 , nếu có thành lập thêm các đơn vị phụ thuộc thì kê khai xin cấp mã số thuế phụ thuộc (13 chữ số) theo mẫu này, kèm theo "Bảng kê các đơn vị trực thuộc” Xem thêm

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho đơn vị trực thuộc thành lập thêm gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu 07-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.

Mẫu được ban hành theo Thông tư số 80/2012/TT-BTCstatus1 , áp dụng kể từ ngày 01/07/2012.

blue-check 1/7/2012 Mẫu Tờ khai đăng ký thuế (dành cho Chi nhánh phụ thuộc)
(Biểu mẫu số 02-DK-TCT)

Mẫu này dùng để kê khai đăng ký thuế đối với các đơn vị trực thuộc các tổ chức, doanh nghiệp không hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Read more

Mẫu được ban hành theo Thông tư số 80/2012/TT-BTCstatus1 , áp dụng kể từ ngày 01/07/2012.

blue-check 27/5/2010 Điều chuyển doanh thu giữa các Chi nhánh phụ thuộc không cần phải lập hóa đơn
(Công văn số 1784/TCT-KK)

Trường hợp Ngân hàng có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh, đã thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT cho toàn bộ doanh thu dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì việc phân chia doanh thu dịch vụ giữa các chi nhánh với Hội sở chính chỉ có ý nghĩa quản lý nội bộ. Do đó, việc phân chia doanh thu như chuyển tiền, thanh toán, … giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc với Hội sở chính không cần phải sử dụng hóa đơn. Read more

Trường hợp điều chuyển doanh thu (phân chia doanh thu) giữa Hội sở chính và chi nhánh hạch toán độc lập thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải khai thuế giá trị gia tăng và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.

blue-check 17/12/2020 Từ sau 5/12/2020, thu nhập hưởng ưu đãi thuế của Chi nhánh phụ thuộc khai nộp thuế TNDN ngay tại địa bàn
(Công văn số 107998/CTHN-TTHT)

Từ sau ngày 5/12/2020 (ngày Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực), các Chi nhánh, Nhà máy hạch toán phụ thuộc mở tại các tỉnh nếu thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì việc khai thuế của đơn vị phụ thuộc sẽ thực hiện ngay tại địa bàn hoạt động. Đây là quy định mới tại điểm h Khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 về địa điểm khai thuế đối với trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh khác tỉnh Read more

Cục Thuế Tp. Hà Nội cho biết Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 23/6/2020 Điều chuyển xe ô tô cho Chi nhánh phụ thuộc có bắt buộc phát hành hóa đơn?
(Công văn số 2594/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 khi điều chuyển tài sản từ Công ty về Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (hoặc ngược lại), được miễn phát hành hóa đơn. Read more

Tuy nhiên, đối với tài sản là xe ô tô hoặc mô tô, khi đăng ký lại chủ sở hữu mới bắt buộc phải có "hóa đơn bán hàng" (Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BCA). Do đó, việc phát hành hóa đơn hay sử dụng Lệnh điều chuyển tài sản còn tùy thuộc ý kiến của cơ quan Công an chấp nhận hay không chấp nhận tính pháp lý của Lệnh điều chuyển tài sản.

blue-check 4/2/2020 Chỉ cần lập phiếu xuất kho khi điều chuyển hàng cho chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 841/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , khi xuất hàng hóa cho các chi nhánh, cửa hàng hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, Công ty được sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không bắt buộc phải lập hóa đơn.

blue-check 3/2/2020 Chi nhánh phụ thuộc hay độc lập đều chung mức phí môn bài 1 triệu/năm
(Công văn số 777/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTCstatus2 , Chi nhánh phải nộp lệ phí môn bài theo mức cố định là 1 triệu đồng/năm, không phân biệt quy mô và hạch toán độc lập hay phụ thuộc.

blue-check 26/4/2019 Công ty được khấu trừ hóa đơn của Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 26994/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty mua hàng hóa phục vụ hoạt động của Chi nhánh phụ thuộc, việc Công ty hay Chi nhánh đứng tên hóa đơn tùy thuộc thông tin "bên mua hàng" trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Read more

Trường hợp Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì Công ty được phép khấu trừ các hóa đơn đầu vào phục vụ hoạt động của Chi nhánh, kể cả hóa đơn do Chi nhánh đứng tên.

blue-check 22/4/2019 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc được miễn khai thuế TNDN
(Công văn số 23473/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , về nguyên tắc, Chi nhánh thành lập ở ngoài tỉnh phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Read more

Nếu Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Công ty sẽ chịu trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Chi nhánh (tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp Chi nhánh có phát sinh chi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên thì phải chịu trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế TNCN (tiết a.3, tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 ).

blue-check 26/2/2019 Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu
(Công văn số 7540/CT-TTHT)

Theo điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , đơn vị trực thuộc ở ngoài tỉnh nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính. Read more

Quy định này được hiểu rằng, cho dù Chi nhánh không bán hàng, không có doanh thu thì vẫn phải kê khai thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp Công ty thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở ngoài tỉnh, không phát sinh doanh thu, chỉ phát sinh chi phí thì Chi nhánh cũng phải khai thuế GTGT tập trung về trụ sở chính.

Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh phụ thuộc nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC ).

blue-check 3/10/2018 Được khai thuế toàn bộ tại trụ sở chính nếu là chi nhánh phụ thuộc và không bán hàng
(Công văn số 66963/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTCstatus2 , chi nhánh ở ngoài tỉnh phải tự khai nộp lệ phí môn bài cho cơ quan thuế địa phương quản lý chi nhánh. Read more

Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì công ty được kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính cho chi nhánh (khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 ).

Ngoài ra, nếu chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì công ty được kê khai tập trung cả khoản thuế TNDN của chi nhánh tại trụ sở chính (Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp công ty đồng thời ký hợp đồng và chi trả lương thay chi nhánh thì công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN thay chi nhánh.(Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 ).

blue-check 14/6/2018 Chi nhánh phụ thuộc nếu có doanh thu phải tự khai thuế GTGT
(Công văn số 5665/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty mở Chi nhánh ở ngoài tỉnh, hạch toán phụ thuộc nhưng có phát sinh doanh thu, chi phí thì Chi nhánh phải tự khai nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý Chi nhánh. Read more

Nếu Chi nhánh đồng thời trực tiếp chi trả tiền lương cho người lao động thì cũng phải đứng ra kê khai nộp thuế, quyết toán thuế TNCN theo Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Riêng thuế TNDN của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc sẽ do Công ty chịu trách nhiệm kê khai.

Tuy nhiên, lưu ý, nếu Chi nhánh đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thì Công ty phải tính riêng thu nhập của Chi nhánh để kê khai nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ số thuế phải nộp tại địa phương theo tỷ lệ chi phí. Số thuế phải nộp tại các địa phương trong thời gian hưởng ưu đãi phải xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng tại địa phương (Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 5/6/2018 Có chi nhánh phụ thuộc tại tỉnh đặt dự án BĐS, Công ty vẫn chịu trách nhiệm khai thuế TNDN
(Công văn số 37936/CT-TTHT)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 4975/TCT-KK ngày 27/10/2017, trường hợp Công ty có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại địa phương thực hiện dự án kinh doanh BĐS thì việc kê khai thuế GTGT của dự án BĐS này được giao chi nhánh đảm nhận. Read more

Tuy nhiên, Công ty phải chịu trách nhiệm tính và tạm nộp thuế TNDN hàng quý (hoặc theo từng lần phát sinh nếu muốn) đối với hoạt động kinh doanh BĐS thuộc dự án này tại địa phương thực hiện dự án. Kết thúc năm, Công ty quyết toán lại theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 và sửa đổi tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 .

blue-check 25/12/2017 Về nguyên tắc khai thuế của chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 82176/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , về nguyên tắc, chi nhánh phụ thuộc nếu nằm trên cùng tỉnh với doanh nghiệp thì được khai thuế GTGT tập trung, ngược lại nếu nằm ở tỉnh khác thì phải trực tiếp khai thuế. Read more

Tuy nhiên, quy định trên cũng có ngoại lệ. Cụ thể, chi nhánh cùng tỉnh vẫn được khai thuế riêng nếu đáp ứng điều kiện quy định và chi nhánh ngoài tỉnh cũng có thể khai thuế tập trung nếu không trực tiếp bán hàng.

blue-check 27/11/2017 Hàng mua bán giữa các chi nhánh phụ thuộc vẫn phải xuất hóa đơn
(Công văn số 11617/CT-TTHT)

Theo Công văn này, khi các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong cùng doanh nghiệp mua bán hàng hóa, dịch vụ cho nhau thì vẫn phải lập hóa đơn. Read more

Việc miễn xuất hóa đơn chỉ áp dụng đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất (khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 10/8/2017 Nếu có bán hàng, Chi nhánh phụ thuộc vẫn phải trực tiếp khai thuế
(Công văn số 54074/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nếu có phát sinh hoạt động bán hàng hóa thì vẫn phải trực tiếp kê khai nộp thuế GTGT, không được khai tập trung về trụ sở Công ty. Read more

Số thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh cũng chỉ được kê khai khấu trừ tại cơ quan thuế quản lý Chi nhánh, không được khấu trừ tại cơ quan thuế quản lý Công ty.

blue-check 18/7/2017 Công ty chịu trách nhiệm khai thuế Chi nhánh phụ thuộc trên cùng địa bàn
(Công văn số 6583/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , Công ty có trách nhiệm khai nộp thuế tập trung cho các đơn vị trực thuộc đóng trên cùng địa bàn. Read more

Theo đó, nếu Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, trú đóng trên cùng địa bàn với Công ty, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì Công ty có nghĩa vụ khai nộp thuế (thuế GTGT và thuế TNDN) cho Chi nhánh.

blue-check 12/6/2017 Chi nhánh phụ thuộc, nếu có bán HHDV cũng phải tự kê khai thuế GTGT
(Công văn số 39243/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 , Chi nhánh nếu hạch toán phụ thuộc thì không phải kê khai nộp thuế TNDN. Nghĩa vụ thuế TNDN của Chi nhánh sẽ do Công ty mẹ chịu trách nhiệm kê khai tập trung tại trụ sở chính. Read more

Tuy nhiên, trường hợp Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nhưng có con dấu, tài khoản ngân hàng và trực tiếp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì phải tự kê khai nộp thuế GTGT, không được kê khai tập trung về Công ty mẹ (khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 ).

Ngoài ra, nếu Chi nhánh trực tiếp trả tiền lương cho nhân viên thì có trách nhiệm khấu trừ, khai nộp thuế TNCN theo quy định tại tiết a.3, tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 .

blue-check 23/5/2017 Công ty mẹ có thể xuất hóa đơn thanh lý tài sản cho Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 4708/CT-TTHT)

Tài sản mang tên Chi nhánh nhưng do Công ty mẹ đứng ra thanh lý, liệu Công ty mẹ có được trực tiếp phát hành hóa đơn cho người mua? Read more

Theo Cục Thuế TP. HCM, nếu Công ty mẹ đứng ra thanh lý tài sản cho Chi nhánh là Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì Công ty mẹ được trực tiếp phát hành hóa đơn giao cho người mua.

blue-check 16/1/2017 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, nếu có bán hàng phải tự khai thuế GTGT
(Công văn số 526/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 , khoản 1c Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , đối với Chi nhánh ngoài tỉnh, nếu hạch toán phụ thuộc Công ty đồng thời không phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì được kê khai toàn bộ các khoản thuế GTGT, thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính. Read more

Tuy nhiên, nếu Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nhưng có hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì chỉ được kê khai tập trung tại trụ sở chính khoản thuế TNDN. Riêng khoản thuế GTGT phải kê khai ngay tại địa phương nơi có Chi nhánh.

blue-check 10/1/2017 Công ty có trách nhiệm khai nộp thuế TNDN cho Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 1007/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , khoản 1, khoản 7 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty có thành lập Chi nhánh ở địa phương khác là cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc thì Công ty có trách nhiệm kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cho cả phần phát sinh tại Chi nhánh theo mẫu số 03-8/TNDN, đồng thời gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý Chi nhánh. Read more

Đối với số thuế TNDN phát sinh tại Chi nhánh cũng sẽ do Công ty mẹ chịu trách nhiệm nộp. Mức thuế phải nộp tại Chi nhánh được xác định bằng số TNDN phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của Chi nhánh so với tổng chi phí của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 .

blue-check 26/10/2016 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nếu có bán hàng cũng phải tự khai thuế GTGT
(Công văn số 66645/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty có thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác, nếu Chi nhánh trực tiếp bán hàng thì phải tự kê khai nộp thuế GTGT ngay tại địa phương đó. Ngược lại, nếu Chi nhánh không trực tiếp bán hàng thì được kê khai thuế GTGT tập trung về Công ty. Read more

Về thuế TNDN, do hạch toán phụ thuộc nên Chi nhánh không phải trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế TNDN; Công ty có trách nhiệm kê khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Chi nhánh theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 .

Đối với thuế TNCN, nếu Chi nhánh trực tiếp trả lương cho người lao động thì Chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo quy định tại tiết a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 .

blue-check 10/10/2016 Hàng hóa luân chuyển giữa các Chi nhánh phụ thuộc được miễn lập hóa đơn
(Công văn số 9713/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thuộc diện miễn lập hóa đơn. Read more

Theo đó, nếu Công ty có nhiều Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, kê khai nộp thuế tập trung tại trụ sở chính, trong quá trình sản xuất Chi nhánh này có thực hiện việc sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị cho Chi nhánh khác thì đây thuộc trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ nên được miễn lập hóa đơn.

blue-check 20/7/2016 Xác định tỷ lệ phân bổ chi phí cho Chi nhánh phụ thuộc như thế nào?
(Công văn số 3251/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại địa phương khác thì khi kê khai nộp thuế TNDN tại trụ sở chính, Công ty có trách nhiệm kê khai nộp thuế cho cả phần thu nhập phát sinh tại Chi nhánh phụ thuộc này Read more

Về tỷ lệ phân bổ chi phí cho Chi nhánh phụ thuộc được xác định theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , cụ thể bằng tổng chi phí của Chi nhánh phụ thuộc chia cho tổng chi phí của doanh nghiệp

blue-check 23/6/2016 Chi nhánh phụ thuộc được miễn kê khai thuế TNDN, kể cả trường hợp trực tiếp bán hàng
(Công văn số 42328/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 và khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp Chi nhánh ngoài tỉnh trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ thì phải thực hiện lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT cho cơ quan Thuế quản lý Chi nhánh Read more

Tuy nhiên, nếu là Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì không phải nộp hồ sơ kê khai, quyết toán thuế TNDN. Phần thuế này do Công ty chịu trách nhiệm tổng hợp kê khai tập trung tại trụ sở chính (Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 )

blue-check 10/6/2016 Chi phí của Chi nhánh phụ thuộc có được hạch toán chung?
(Công văn số 5381/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên cùng địa bàn đặt trụ sở chính, Chi nhánh có con dấu, tài khoản ngân hàng riêng, được Công ty ủy quyền ký hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng mẫu hóa đơn chung với Công ty, kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN tập trung tại Công ty thì các khoản chi phí phát sinh phục vụ cho hoạt động SXKD và có hóa đơn đầu vào mang tên, địa chỉ, MST của Chi nhánh được kê khai khấu trừ, hoàn thuế, hạch toán chi phí tại Công ty

blue-check 17/5/2016 Cho thuê lại xưởng của Chi nhánh phụ thuộc, Công ty phải lập hóa đơn và khai thuế
(Công văn số 4401/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ngoài tỉnh đã đóng cửa, ngưng hoạt động kinh doanh và đang chờ hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế, sau đó Công ty cho thuê lại xưởng thì phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế

blue-check 23/3/2016 Mua máy móc cho Chi nhánh phụ thuộc, hóa đơn phải ghi tên Chi nhánh
(Công văn số 2418/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh thương mại có thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh khác, trong quá trình hoạt động phát sinh hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất tại Chi nhánh thì các hóa đơn này phải ghi tên, địa chỉ, MST của Chi nhánh mới được khấu trừ và hạch toán chi phí

blue-check 1/3/2016 Điều chuyển dây chuyền sản xuất cho Chi nhánh phụ thuộc được miễn lập hóa đơn
(Công văn số 1770/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7.b Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , tài sản điều chuyển cho đơn vị hạch toán phụ thuộc được miễn xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT Read more

Theo đó, trường hợp Công ty có mua mới dây chuyền sản xuất và chuyển giao cho Chi nhánh phụ thuộc thì khi điều chuyển, Công ty lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, không phải xuất hóa đơn và khai nộp thuế GTGT

Công ty được căn cứ vào bộ hồ sơ mua tài sản (hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...) để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và thực hiện trích khấu hao tính vào chi phí được trừ

blue-check 24/2/2016 Tài sản điều chuyển từ Chi nhánh phụ thuộc về Công ty không phải xuất hóa đơn
(Công văn số 1580/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7.b Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp không phải lập hóa đơn, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản Read more

Theo đó, trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, đang thực hiện thủ tục giải thể có điều chuyển máy móc, thiết bị, vật tư về Công ty thì Chi nhánh chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, không phải xuất hóa đơn

blue-check 28/1/2016 Công ty được quyền khấu trừ hóa đơn mua vào của Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 427/TCT-KK)

Theo quy định tại Điều 14, 15, 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với Chi nhánh không trực tiếp bán hàng phát sinh doanh thu, hạch toán kế toán theo hình thức báo sổ và khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính thì Công ty được quyền kê khai khấu trừ các hóa đơn mua vào mang tên Chi nhánh này Read more

Công ty căn cứ trên cơ sở bảng kê chứng từ kế toán và toàn bộ chứng từ kế toán (bao gồm cả hóa đơn GTGT đầu vào) do Chi nhánh chuyển về để thực hiện hạch toán kế toán, kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định

blue-check 15/12/2015 Sử dụng hàng của Chi nhánh phụ thuộc để tiêu dùng nội bộ có được miễn tính thuế GTGT?
(Công văn số 12755/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 , hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế GTGT Read more

"Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ" tại điều khoản này được hiểu bao gồm các trường hợp: xuất chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh"

Theo đó, trường hợp Công ty có sử dụng hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc để tiếp tục quá trình sản xuất hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh thì số hàng hóa này không phải lập hóa đơn, không phải tính nộp thuế GTGT

blue-check 17/11/2015 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải khai thuế GTGT tập trung tại Công ty mẹ
(Công văn số 10923/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty thành lập Chi nhánh tại địa phương khác, nhưng Chi nhánh này hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng phát sinh doanh thu thì Công ty phải chịu trách nhiệm khai thuế GTGT tập trung về trụ sở chính

blue-check 9/9/2015 Điều chuyển tài sản cho Chi nhánh phụ thuộc không cần lập hóa đơn
(Công văn số 8158/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , chỉ tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập mới phải sử dụng hóa đơn. Đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp thì chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc Read more

Theo đó, trường hợp trong quá trình hoạt động, Công ty có đầu tư, mua sắm tài sản cho các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ngoài tỉnh thì khi điều chuyển tài sản không phải lập hóa đơn, chỉ cần có lệnh điều chuyển

blue-check 10/7/2015 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có bán hàng vẫn được khai thuế TNDN tập trung
(Công văn số 45105/CT-HTr)

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty có Chi nhánh ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc, nhưng trực tiếp bán hàng phát sinh doanh thu thì Chi nhánh phải trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế GTGT, thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý Chi nhánh Read more

Riêng thuế TNDN được kê khai tập trung về trụ sở Công ty (Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 )

blue-check 24/3/2015 Tài sản điều chuyển cho Chi nhánh phụ thuộc không được lập hóa đơn
(Công văn số 1006/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 7b Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , khi điều chuyển tài sản cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp bắt buộc phải lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản; không được lập hóa đơn Read more

Tuy nhiên, trường hợp Công ty cổ phần thức ăn thủy sản Hùng Vương Vĩnh Long nêu tại Công văn này, do không được Cục thuế địa phương giải quyết hoàn thuế đầu vào của tài sản điều chuyển cho Chi nhánh phụ thuộc nên quay sang xuất hóa đơn bán tài sản cho Chi nhánh để Chi nhánh kê khai khấu trừ là sai quy định

blue-check 24/3/2015 Chi nhánh phụ thuộc không phải trực tiếp khai thuế TNDN và nộp BCTC
(Công văn số 2564/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nếu trực tiếp bán hàng phát sinh doanh thu vẫn phải tự kê khai nộp thuế GTGT Read more

Tuy nhiên, không phải trực tiếp kê khai, quyết toán thuế TNDN và nộp BCTC cho cơ quan Thuế quản lý Chi nhánh. Trách nhiệm này thuộc về Công ty (khoản 1c Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 )

blue-check 16/12/2014 Về việc điều chỉnh số thuế GTGT đã phân bổ cho các chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 5606/TCT-DNL)

Văn bản trả lời Công ty Thông tin di động về việc kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông Read more

Theo Công văn này, trường hợp số thuế GTGT đầu vào phải phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính để khấu trừ khác với số thuế đã phân bổ nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của toàn Công ty trong kỳ tính thuế thì số thuế GTGT đầu vào điều chỉnh được Công ty kê khai với cơ quan thuế tại trụ sở chính. Công ty không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng do điều chỉnh số thuế đầu vào kê khai tại trụ sở chính nếu số thuế điều chỉnh này Công ty đã thực hiện kê khai, nộp tại đơn vị trực thuộc ở các địa phương. Trường hợp Công ty kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp do nguyên nhân khác thì phải nộp tiền chậm nộp.

blue-check 30/9/2014 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc - nếu xác định được doanh thu - chi phí phải tự khai nộp thuế TNDN
(Công văn số 4224/TCT-CS)

Thoe quy định tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, nếu hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì Chi nhánh trực tiếp kê khai thuế TNDN tại cơ quan Thuế nơi quản lý Chi nhánh; trường hợp không hạch toán được doanh thu - chi phí thì kê khai thuế TNDN tập trung tại Công ty mẹ

blue-check 3/9/2014 Về tỷ lệ chi phí phân bổ cho Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 3726/TCT-CS)

Trường hợp Công ty có thành lập thêm cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do Công ty tự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ tính thuế đầu tiên có thành lập thêm cơ sở sản xuất phụ thuộc. Từ kỳ tính thuế tiếp theo kể từ kỳ tính thuế có thành lập thêm cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc tỷ lệ chi phí của cơ sở hạch toán phụ thuộc được xác định theo công thức tại mục 2.1 Điểm 2 Phần D Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 và Điều 13 Chương III Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 , số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế có thành lập thêm cơ sở hạch toán phụ thuộc và tỷ lệ chi phí này được sử dụng ổn định để kê khai, nộp thuế TNDN cho các năm sau.

blue-check 12/8/2014 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không bắt buộc khai thuế TNDN
(Công văn số 6505/CT-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 1.c Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , các Chi nhánh của Công ty tại các tỉnh nếu hạch toán phụ thuộc thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN, khai quyết toán thuế TNDN và báo cáo Tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh. Công ty sẽ phải kê khai vào nộp thuế TNDN cho cả phần thu nhập phát sinh tại Chi nhánh (nếu có)

blue-check 1/8/2014 Công ty mẹ có thể ủy quyền thanh toán cho Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 6123/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty mẹ ký hợp đồng với nhà cung cấp mua vật tư, tại hợp đồng có thỏa thuận việc thanh toán được thực hiện chuyển khoản từ tài khoản của một Chi nhánh phụ thuộc và tài khoản này đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế thì việc thanh toán này đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt.

blue-check 27/5/2014 Cho phép cấn trừ công nợ khi điều chuyển hàng hóa giữa Công ty và Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 3946/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty và các Chi nhánh là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có thực hiện bán, điều chuyển hàng hóa giữa Công ty và Chi nhánh hoặc giữa các Chi nhánh với nhau phát sinh hóa đơn GTGT, thanh toán theo hình thức cấn trừ công nợ thông qua các biên bản đối chiếu hoặc Chi nhánh nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của Công ty thì vẫn đáp ứng điều kiện thanh toán để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

blue-check 26/5/2014 Chi nhánh phụ thuộc được thừa hưởng quyền khấu trừ thuế của Công ty mẹ
(Công văn số 3880/CT-TTHT)

Trường hợp của Công ty đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, từ ngày 01/01/2014 nếu có thành lập mới các chi nhánh trực thuộc thì Chi nhánh cũng thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (tham khảo thêm công văn số 3529/CT-TTHT ngày 14/05/2014 của Cục Thuế TP HCM)

blue-check 23/5/2014 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh không cần nộp Báo cáo thuế TNDN
(Công văn số 3809/CT-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , đối với phần thuế TNDN, Công ty được phép kê khai tập trung toàn bộ số thuế TNDN của các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh. Bản thân các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không cần phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN

blue-check 7/5/2014 Thu nhập của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc được kê khai tập trung tại trụ sở chính
(Công văn số 1582/TCT-DNL)

Liên quan đến việc kê khai nộp thuế TNDN của các Chi nhánh Ngân hàng hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 1327/TCT-DNL ngày 22/4/2014 Read more

Theo đó, trường hợp Ngân hàng có các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cho cả phần thu nhập phát sinh tại Chi nhánh

blue-check 22/4/2014 Thu nhập của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc được kê khai tập trung tại trụ sở chính
(Công văn số 1327/TCT-DNL)

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp Ngân hàng có các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cho cả phần thu nhập phát sinh tại Chi nhánh

blue-check 19/2/2014 Được phép quyết toán lại phần thu nhập của Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 1013/CT-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 1.c Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 , thuế TNDN của các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải được kê khai tập trung tại trụ sở chính. Read more

Trường hợp doanh nghiệp đã lỡ khai riêng thì nay được phép khai lại nhưng phải trước thời điểm cơ quan Thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

Việc khai bổ sung và điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 .

blue-check 18/2/2014 Được phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 998/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp doanh nghiệp thành lập Chi nhánh tại các tỉnh nhưng Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì được kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính Read more

Các chi phí phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Chi nhánh có hóa đơn mang tên, địa chỉ, MST của Chi nhánh như điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,... Công ty vẫn được khấu trừ

blue-check 24/1/2014 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nếu làm đại lý phải trực tiếp khai thuế GTGT
(Công văn số 331/TCT-KK)

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp doanh nghiệp thành lập Chi nhánh tại địa phương khác và Chi nhánh này có phát sinh doanh thu thì phải trực tiếp kê khai thuế GTGT với cơ quan Thuế nơi Chi nhánh đặt trụ sở Read more

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.6, Phụ lục 04 Thông tư số 64/2013/TT-BTCstatus1 , các Chi nhánh, cửa hàng không phân biệt hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập, nếu là đại lý bán hàng thì bắt buộc phải phát hành Hóa đơn và Hóa đơn này phải mang tên, địa chỉ và mã số thuế của chính Chi nhánh

Việc bắt buộc phát hành hóa đơn khi Chi nhánh làm đại lý xem như đã phát sinh doanh thu nên cho dù Chi nhánh hạch toán phụ thuộc vẫn phải trực tiếp kê khai thuế GTGT

blue-check 6/5/2013 Công ty chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN cho người làm việc tại Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 1428/TCT-DNL)

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 , Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Số thuế TNDN phát sinh tại Chi nhánh sẽ do Công ty mẹ kê khai tập trung tại trụ sở chính. Read more

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 02/2010/TT-BTCstatus1 , trách nhiệm khấu trừ, kê khai, quyết toán thuế TNCN sẽ căn cứ theo nơi chi trả thu nhập. Theo đó, trường hợp Công ty có thanh toán tiền lương cho nhân viên làm việc tại các Chi nhánh phụ thuộc thì Công ty phải chịu trách nhiệm khấu trừ, khai nộp và quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên này tại trụ sở chính.

blue-check 18/4/2013 Công ty chịu trách nhiệm khai thuế TNDN cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 2063/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có Chi nhánh trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc tại các địa phương khác, cho dù đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì Chi nhánh vẫn không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN (kể cả khai quyết toán) cho cơ quan thuế nơi Chi nhánh đóng trụ sở. Việc nộp hồ sơ, khai quyết toán thuế TNDN phát sinh tại Chi nhánh sẽ do Công ty mẹ kê khai tập trung tại trụ sở chính.

blue-check 21/1/2013 Về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với người làm việc tại Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 327/CT-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 , trách nhiệm khấu trừ và kê khai thuế TNCN căn cứ theo nơi chi trả thu nhập. Theo đó, nếu Công ty thực hiện thanh toán lương cho nhân viên làm việc tại các Chi nhánh phụ thuộc (kể cả chi nhánh phụ thuộc đóng tại các tỉnh) thì Công ty chịu trách nhiệm khấu trừ và khai nộp thuế TNCN. Read more

Trường hợp Chi nhánh (phụ thuộc) trực tiếp trả lương thì Chi nhánh chịu trách nhiệm khấu trừ và khai nộp thuế TNCN tại cơ quan Thuế nơi Chi nhánh có trụ sở

blue-check 3/1/2013 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh: nộp thuế GTGT và TNDN tại địa phương theo phân bổ
(Công văn số 20/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty thành lập chi nhánh là cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc tại tỉnh khác không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại trụ sở chính và phân bổ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc theo hướng dẫn tại tiết c, tiết d khoản 1 Điều 10 và tiết d khoản 1, khoản 7 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 ngày 28/02/2011

blue-check 14/11/2012 Có phát sinh doanh thu, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải tự kê khai thuế GTGT hằng tháng
(Công văn số 8717/CT-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 thì Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh nếu có phát sinh mua bán hàng hóa ngay tại chi nhánh thì phải trực tiếp kê khai thuế GTGT hằng tháng, trừ khi không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế GTGT tập trung tại Công ty. Riêng thuế TNDN thì Công ty kê khai chung cho tất cả các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (Khoa3n 7 Điều 11 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 ) Read more

Như vậy, nếu có phát sinh bán hàng, có doanh thu, các Hóa đơn đầu vào cần ghi đúng tên, địa chỉ và mã số thuế của Chi nhánh để được kê khai khấu trừ thuế GTGT hằng tháng tại Chi cục Thuế nơi quản lý Chi nhánh

blue-check 29/8/2012 Về việc kê khai thuế TNDN đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 6510/CT-TTHT)

Văn bản hướng dẫn về việc kê khai nộp thuế TNDN trong trường hợp Công ty có dự án đầu tư (Chi nhánh hạch toán phụ thuộc) tại các tỉnh. Read more

Theo đó, khi kê khai thuế TNDN tạm tính hàng quý tại trụ sở chính, Công ty có trách nhiệm khai nộp thuế cho cả phần phát sinh tại Chi nhánh (theo mẫu 05/TNDN, Thông tư số 28/2011/TT-BTC), đồng thời gửi một bản về cơ quan thuế nơi có Chi nhánh. Số thuế phải nộp của Chi nhánh được xác định bằng số thuế TNDN phải nộp trong quý nhân (x) tỷ lệ chi phí của Chi nhánh với tổng chi phí của Công ty. Tỷ lệ chi phí này, Công ty tự xác định theo khoản 2.1, Phần D Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 và sử dụng cho cả kê khai thuế tạm tính hàng quý và quyết toán thuế cả năm.

Trường hợp Chi nhánh đang được miễn giảm thuế TNDN thì khi quyết toán năm tại trụ sở chính, Công ty tự xác định số thuế được miễn, giảm trên Tờ khai quyết toán (mẫu số 03/TNDN), và lập Phụ lục mẫu 05/TNDN để phân bổ số thuế TNDN phải nộp cả năm tại trụ sở chính và Chi nhánh. Số thuế TNDN còn phải nộp được xác định bằng số thuế phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại trụ sở chính và Chi nhánh.

blue-check 2/7/2012 Về việc xác định sai số thuế TNDN phải nộp của Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 5018/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty CP Phân Bón Bình Điền liên quan đến việc kê khai và nộp thuế TNDN của Chi nhánh phụ thuộc khác nơi đóng trụ sở chính. Read more

Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 thì Công ty được kê khai thuế tập trung cho Chi nhánh (hạch toán phụ thuộc) tại trụ sở chính, nhưng phần thuế TNDN của mỗi Chi nhánh phải nộp tại Kho bạc Nhà nước nơi đặt Chi nhánh. Số thuế TNDN của mỗi Chi nhánh được xác định dựa trên doanh thu và chi phí do Công ty phân bổ theo tỷ lệ.

Trường hợp Công ty nhầm lẫn khi xác định tỷ lệ chi phí của các chi nhánh dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp tại các chi nhánh và thừa số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì Công ty xác định lại tỷ lệ chi phí của các chi nhánh, lập lại phụ lục tính nộp thuế TNDN theo mẫu 07/TNDN, Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 (cho số thuế TNDN năm 2010) và mẫu 05/TNDN, Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 (cho số thuế TNDN năm 2011).

Đồng thời, Công ty thực hiện nộp số thuế còn thiếu tại các chi nhánh, số thuế nộp thừa tại trụ sở chính Công ty có thể lập giấy đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/ĐNHT, Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 hoặc cấn trừ cho số thuế TNDN của lần nộp tiếp theo.

blue-check 30/5/2012 Về thuế môn bài đối với Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 1849/TCT-CS)

Theo quy định tại mục 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTCstatus1 , các chi nhánh hạch toán phụ thuộc áp dụng mức chung mức thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm Xem thêm

Việc kê khai nộp thuế môn bài thực hiện tại nơi đặt trụ sở Chi nhánh

blue-check 17/2/2012 Không áp dụng phương pháp trực tiếp để kê khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 529/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 2.1 Mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 , phương pháp kê khai thuế trực tiếp chỉ áp dụng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý, ngoại tệ. Các đối tượng khác đặc biệt là doanh nghiệp đều phải áp dụng phương kháp khấu trừ để kê khai thuế GTGT Xem thêm

Do đó, sẽ không có trường hợp Công ty mẹ kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và các Chi nhánh trực thuộc kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

blue-check 31/1/2012 Thuế nộp thừa tại Chi nhánh phụ thuộc có thể xin hoàn tại trụ sở chính
(Công văn số 316/TCT-DNL)

Văn bản này hướng dẫn về việc hoàn thuế đối với Công ty có số thuế TNDN nộp thừa tại các địa phương nơi có đơn vị hạch toán phụ thuộc. Xem thêm

Theo hướng dẫn tại điểm 4 phần D Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 và khoản 2 Điều 28 phần III Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 , nếu công ty có số thuế TNDN nộp thừa như nêu trên thì công ty có thể làm thủ tục hoàn thuế tại Cục thuế nơi đặt trụ sở chính.

Trường hợp Công ty đã được Cục thuế nơi có đơn vị hạch toán phụ thuộc ra quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả khoản thu vào ngân sách nhà nước thì cũng không phải thực hiện điều chỉnh lại.

blue-check 6/1/2012 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải kê khai thuế TNDN
(Công văn số 163/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1c Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 , các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp Tờ khai thuế TNDN. Công ty mẹ sẽ tổng hợp các doanh thu và chi phí của Chi nhánh để kê khai tập trung tại trụ sở chính

blue-check 29/9/2011 Về việc quyết toán thuế TNCN cho người làm việc ở Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 8281/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có Chi nhánh phụ thuộc tại các tỉnh nhưng Công ty mẹ trực tiếp ký hợp đồng lao động và chi trả tiền thì việc quyết toán thuế TNCN thực hiện tại cơ quan Thuế nơi đóng trụ sở Công ty

blue-check 19/9/2011 Chi nhánh phụ thuộc tại các tỉnh nếu kinh doanh sẽ phải kê khai thuế GTGT
(Công văn số 7858/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm 1c Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 , các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh nếu có hoạt động kinh doanh, phát sinh doanh thu thì phải kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan Thuế nơi đặt Chi nhánh. Xem thêm

Ngược lại, nếu Chi nhánh không trực tiếp kinh doanh, không phát sinh doanh thu thì được kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính

blue-check 1/9/2011 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải kê khai thuế TNDN
(Công văn số 21759/CT-HTr)

Trường hợp Công ty mở thêm Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh thì các Chi nhánh này không phải kê khai thuế TNDN. Công ty mẹ sẽ kê khai thuế TNDN cho cả phần phát sinh của Chi nhánh

blue-check 30/8/2011 Bàn giao tài sản cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải xuất hóa đơn
(Công văn số 7243/CT-TTHT)

Tài sản khi điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập bắt buộc phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT Xem thêm

Ngược lại, nếu Công ty bàn giao tài sản cho các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chỉ cần có Lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn

blue-check 19/8/2011 Chi nhánh phụ thuộc không được kê khai khấu trừ thuế GTGT
(Công văn số 6886/CT-TTHT)

Trường hợp Chi nhánh tại TP. HCM là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc của Công ty có trụ sở tại tỉnh Bình Dương. Chi nhánh không hoạt động kinh doanh, không phát sinh doanh thu, chỉ thực hiện giao dịch thì các hoá đơn GTGT đầu vào phát sinh tại Chi nhánh phải do Công ty thực hiện kê khai, khấu trừ, hoàn thuế. Việc Chi nhánh kê khai khấu trừ tại TP. Hồ Chí Minh là không đúng quy định

blue-check 9/6/2011 Có phát sinh doanh thu, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc vẫn phải kê khai thuế
(Công văn số 1958/TCT-KK)

Theo quy định tại tại Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCstatus1 , Chi nhánh của Công ty tại các tỉnh nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu (chẳng hạn như các Nhà máy chỉ thuần túy hoạt động sản xuất) thì kê khai thuế tập trung tại Trụ sở chính. Xem thêm

Điều này có thể hiểu là việc kê khai thuế của Chi nhánh chỉ liên quan đến việc có hay không có phát sinh doanh thu. Ngay cả khi hạch toán phụ thuộc, nhưng Chi nhánh trực tiếp bán hàng hóa, có doanh thu thì vẫn phải kê khai thuế tại địa phương nơi đặt Chi nhánh.

blue-check 15/4/2011 Điều chuyển tài sản cho Chi nhánh phụ thuộc không phải xuất hóa đơn
(Công văn số 1301/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 2.18 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty điều chuyển tài sản là nhà xưởng, máy móc, thiết bị từ trụ sở chính sang Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chỉ cần có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản mà không phải xuất hóa đơn

blue-check 1/3/2011 Chi nhánh phụ thuộc Doanh nghiệp chế xuất vẫn phải đăng ký quy chế hoạt động
(Công văn số 654/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH Vega Fashion Việt Nam tại Đồng Nai. Công ty này có mở thêm Chi nhánh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh không ghi rõ Chi nhánh hoạt động theo quy chế của doanh nghiệp chế xuất. Về nguyên tắc, khi Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì không được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT để hoàn thuế. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu Chi nhánh đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong suốt thời gian hoạt động và đã nộp hồ sơ khai thuế thì vẫn có thể được xem xét giải quyết cho hoàn thuế

blue-check 18/1/2011 Chi nhánh phụ thuộc có thể sử dụng chung Hóa đơn với Công ty mẹ
(Công văn số 231/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTCstatus1 thì tên Công ty và Mã số thuế bắt buộc phải in trực tiếp trên Hóa đơn. Tuy nhiên, nếu Công ty có các Chi nhánh trực thuộc và các Chi nhánh cần sử dụng chung mẫu Hóa đơn với Công ty mẹ thì các Chi nhánh trực thuộc được phép đóng dấu tên, mã số thuế, địa chỉ của chính Chi nhánh lên Hóa đơn của Công ty mẹ để sử dụng

blue-check 4/6/2010 Chi nhánh phụ thuộc không được kê khai thuế, tạm nộp thuế TNDN tại chỗ
(Công văn số 1940/TCT-KK)

Theo quy định tại điểm 1 Mục III Phần B và điểm 1 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty có các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh khác nơi d0óng trụ sở chính thì các Chí nhánh sẽ nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương. Phần thuế TNDN sẽ được Công ty mẹ kê khai tập trung tại trụ sở. Xem thêm

Theo đó, nếu Chi nhánh phụ thuộc kê khai và tạm nộp TNDN tại cơ quan thuế địa phương là không đúng quy định

blue-check 12/4/2010 Trả lời một số vướng mắc về thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý, kê khai thuế đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 1191/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bán dịch vụ bưu điện, vé xổ số, vé máy bay, vé ôtô, vé tàu hỏa, vé tàu thủy hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy định; hướng dẫn về kê khai, nộp thuế TNDN đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính; hướng dẫn về kê khai, nộp thuế hộ hãng tàu nước ngoài của các đại lý hãng tàu nước ngoài

blue-check 12/3/2010 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có mã số thuế riêng sẽ không được xét hoàn thuế
(Công văn số 754/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 8 Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 các cơ sở kinh doanh, tổ chức được hoàn thuế GTGT phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con dấu; có tài khoản riêng tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh. Theo đó, trường hợp cơ sở II của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và SXCN - Nhà máy tấm lợp Thái Nguyên không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng thì không được xét hoàn thuế.

blue-check 7/1/2010 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Công ty mẹ phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương
(Công văn số 47/TCT-KK)

Theo công văn này, mã số thuế 13 số được cấp cho các chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, nhà máy của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế. Trường hợp doanh nghiệp mở các chi nhánh và cửa hàng hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh khác thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu của các chi nhánh, cửa hàng tại các cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý chi nhánh, cửa hàng đó (chứ không phải các chi nhánh, cửa hàng trực tiếp kê khai nộp thuế). Do đó, doanh nghiệp phải đăng ký thuế tại các tỉnh có chi nhánh, cửa hàng với mã số đã có của doanh nghiệp (mã số 10 số) căn cứ vào hướng dẫn tại Điểm 7.5, Mục I Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC.

blue-check 14/11/2008 Về việc kê khai thuế "bán hàng vãng lai" của các Chi nhánh phụ thuộc ngoại tỉnh
(Công văn số 4305/TCT-CS)

Theo công văn này trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, cửa hàng kinh doanh ngoại tỉnh khác với trụ sở chính, hoạch toán phụ thuộc, có đăng ký, kê khai thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì các chi nhánh cửa hàng này không thuộc đối tượng kê khai thuế theo hoạt động kinh doanh bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công văn có hướng dẫn việc kê khai điểu chỉnh hồ sơ kê khai thuế có sai sót trong thời hạn nộp thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tuy nhiên hồ sơ thuộc đối tượng hoàn trước kiểm tra sau mà có sai sót thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 106,107 và 108 Luật quản lý thuế.

blue-check 31/12/2007 Về việc kê khai thuế đối với các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 5435/TCT-HT)

Theo quy định tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCstatus1 thì các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc vào đơn vị chính không phải trực tiếp kê khai và nộp thuế. Theo đó, các Công ty nếu có các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không xác định được kết quả sản xuất kinh doanh thì Công ty chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho các Chi nhánh này.

blue-check 23/10/2007 Về việc lập, gởi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 4335/TCT-CS)

Các doanh nghiệp có trụ sở ở một địa phương nhưng có các đơn vị kế toán trực thuộc ở khác địa phương thì ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm của các đơn vị kế toán trực thuộc ở địa phương khác để nộp cho cơ quan thuế. Đơn vị kế toán trực thuộc lập báo cáo tài chính năm gởi cho doanh nghiệp của mình để làm căn cứ lập báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất cho doanh nghiệp đồng thời phải gởi báo cáo tài chính năm của đơn vị mình đến cơ quan thuế nơi các đơn vị này đóng trụ sở kinh doanh.

THAM KHẢO
blue-check 2/8/2023 Về ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh phụ thuộc ngoài tỉnh
(Công văn số 3277/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh phụ thuộc ngoài tỉnh của Công ty CP Santomas Việt Nam.

blue-check 14/3/2023 Cơ sở sản xuất ngoài tỉnh khai thuế theo quy định nào?
(Công văn số 1955/CTTPHCM-TTHT)

Trước ngày 1/1/2022, việc kê khai thuế đối với cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc nằm ở tỉnh khác, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì được khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp thuế cho địa phương có cơ sở sản xuất. Những hóa đơn đầu vào mang tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất trực thuộc cũng được kê khai khấu trừ tại trụ sở chính.

Ngoài ra, trường hợp Công ty trực tiếp thanh toán lương cho người lao động làm việc tại cơ sở sản xuất trực thuộc thì đồng thời phải chịu trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế TNCN. Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc trực tiếp trả lương thì có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế TNCN.

Giai đoạn từ 1/1/2022, việc kê khai thuế đối với cơ sở sản xuất trực thuộc được thực hiện theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

blue-check 12/8/2022 Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
(Công văn số 8025/BTC-QLKT)

Bộ Tài chính cho rằng chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp không phải là một đơn vị kế toán nên chi nhánh không bắt buộc phải tổ chức bộ máy kế toán và bố trí kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 18, khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Việc tổ chức bộ máy kế toán và bố trí kế toán trưởng tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc sẽ do người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tự quyết định căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

XEM THÊM
blue-check 27/6/2019 Về việc khai thuế GTGT của chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 2611/TCT-DNL)

Văn bản trả lời vướng mắc của Tổng công ty Phát điện 3 về việc kê khai thuế GTGT của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

blue-check 13/3/2019 Về khấu trừ thuế GTGT tại chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 828/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc khấu trừ thuế GTGT tại Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Devico.

blue-check 21/5/2018 Về việc sử dụng hóa đơn GTGT của Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 1853/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH Chăn nuôi Bắc Nam.

blue-check 3/1/2018 Về việc khấu trừ thuế GTGT tại chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 31/TCT-CS)

Văn bản trả lời về việc khấu trừ thuế GTGT tại chi nhánh phụ thuộc của Công ty TNHH Hwata Việt Nam.

blue-check 27/4/2016 Về việc khai nộp thuế đối với các Chi nhánh phụ thuộc của Tổng công ty đường sắt
(Công văn số 1762/TCT-KK)

Văn bản trả lời về việc kê khai nộp thuế đối với các Chi nhánh phụ thuộc của Tổng công ty đường sắt Việt Nam

blue-check 26/5/2015 Về việc kê khai nộp thuế cho các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 2044/TCT-KK)

Văn bản trả lời Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN cho các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

blue-check 20/3/2012 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tạm nộp thuế GTGT theo mức 1-2%
(Công văn số 970/TCT-KK)

Trường hợp Chi nhánh sản xuất phụ thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty mẹ tại trụ sở chính phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT đã nộp cho Chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty tại địa phương nơi đóng trụ sở chính

blue-check 14/5/2014 Về việc kê khai các loại thuế của các Chi nhánh phụ thuộc Ngân hàng
(Công văn số 22423/CT-HTr)

Văn bản hướng dẫn việc kê khai các loại thuế GTGT, TNDN, thuế môn bài... trong trường hợp Ngân hàng có có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong và ngoài tỉnh

blue-check 30/8/2012 Về việc kê khai nộp thuế cho Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 3125/TCT-KK)

Văn bản hướng dẫn xử lý trường hợp nộp thuế cho các Chi nhánh không đúng quy định của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An. Công ty này có trụ sở chính tại Bình Dương có chi nhánh Công ty đặt ở Bình Phước

blue-check 11/7/2011 Về việc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 2365/TCT-DNL)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty Chế biến khí là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc PVGas, có nhà máy sản xuất, chế biến khí là mặt hàng chịu thuế TTĐB tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

blue-check 17/6/2011 Về việc kê khai thuế GTGT của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 2074/TCT-KK)

Văn bản trả lời về trường hợp Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty TNHH Mitsui Việt Nam có phát sinh bán hàng nhưng lại kê khai nộp thuế tại trụ sở chính

blue-check 21/3/2011 Điều chuyển tài sản cho Chi nhánh phụ thuộc không phải xuất hóa đơn
(Công văn số 921/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 2.18 Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 , khi điều chuyển tài sản cho Chi nhánh ở khác tỉnh, nếu Chi nhánh này hạch toán phụ thuộc thì chỉ cần lập Lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

blue-check 22/7/2010 Về kê khai thuế đối với các Chi nhánh phụ thuộc của Tổng Công ty Đường sắt
(Công văn số 2697/TCT-KK)

Văn bản hướng dẫn việc kê khai thuế GTGT đối với các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt

blue-check 9/7/2010 Về hoàn thuế GTGT của Chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 2489/TCT-KK)

Văn bản trả lời về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà trụ sở chính tại tỉnh Long An có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc là Chi nhánh Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà tại tỉnh Đồng Tháp

blue-check 10/6/2009 Về việc hoàn thuế GTGT đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
(Công văn số 2319/TCT-KK)

Trường hợp doanh nghiệp điều chuyển hàng hóa giữa các Chi nhánh, Cửa hàng hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh thì sử dụng Phiếu Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Các Chi nhánh và Cửa hàng hạch toán phụ thuộc nếu có bán hàng hóa thì căn cứ thuế GTGT đầu vào, đầu ra của hàng hóa điều chuyển để kê khai nộp thuế GTGT ngay tại địa phương đó

blue-check 25/9/2007 Về việc kê khai, nộp thuế theo tỷ lệ cho chi nhánh phụ thuộc
(Công văn số 3946/TCT-HT)