LuatVietnam

Chi phí giám định y khoa để nghỉ hưu có được BHXH thanh toán lại?

Cập nhật 19/4/2023 | Đăng tải: LVN.5685

hoi Bạn đọc
Tôi là viên chức, có quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Tôi đi giám định y khoa lúc vẫn còn làm việc nhưng không được thanh toán chi phí giám định. Vậy tôi có được thanh toán chi phí giám định y khoa đã bỏ ra không, tôi được xác định suy giảm khả năng lao động 65%?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ khoản 5 Điều 18 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20.11.2014 quy định quyền của người lao động: “Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội”.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18.11.2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các trường hợp đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội thì được thanh toán phí giám định y khoa:

Người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người chờ đủ tuổi để nghỉ lương hưu, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng hoặc đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp của bạn đọc khi đi khám giám định y khoa trong thời gian đang làm việc tại cơ quan gồm: Biên bản Giám định y khoa số 78/GĐYK-KNLĐ ngày 17.8.2022 của Hội đồng Giám định Y khoa; Quyết định số 97/QĐ-TTPTQĐ ngày 30.11.2022 của cơ quan về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Vì vậy, bạn đọc không thuộc trường hợp được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán phí giám định y khoa theo quy định.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Có thể rút BHXH một lần tại địa phương đang tạm trú
otvet Người làm việc theo hợp đồng dịch vụ được miễn đóng BHXH
otvet Trường hợp nào được hoàn tiền đóng BHXH?
otvet Điều kiện hưởng trợ cấp tuất khi người đang bảo lưu BHXH qua đời
otvet Thủ tục hưởng tiếp lương hưu sau thời gian bị tạm dừng
otvet Cách tính tiền hưởng BHXH khi nghỉ khám thai
otvet Những giấy tờ cần thiết để hưởng chế độ thai sản
otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí