LuatVietnam

blue-check Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm

Công văn số 30589/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ (2 trang)
Posted: 1/7/2022 1:33:13 PM | Latest updated: 4/7/2022 6:15:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5486
LuatVietnam

Quy định về phân bổ công cụ, dụng cụ hiện nay vẫn đang áp dụng theo điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, đối với công cụ, dụng cụ không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định thì chi phí mua công cụ, dụng cụ này được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5486

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tài sản cố định

blue-check Cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn
blue-check Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?
blue-check Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
blue-check Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm
blue-check Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán
blue-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ
blue-check Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế
blue-check Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
blue-check Tiền thuê đất trả nhiều đợt không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao
blue-check Cơ quan thuế không giải đáp vướng mắc về thời gian trích khấu hao TSCĐ
blue-check TSCĐ đang cho thuê vẫn được trích khấu hao
blue-check Khối lượng công trình thiếu hóa đơn có được chấp nhận hạch toán?
blue-check Máy móc cho mượn có được trích khấu hao?
blue-check Điều kiện khấu hao nhanh máy móc thiết bị
blue-check Máy móc miễn thuế hết khấu hao vẫn phải đăng ký tờ khai và truy nộp thuế khi thanh lý
blue-check Ngừng sử dụng TSCĐ sẽ phải ngừng trích khấu hao
blue-check Công cụ, dụng cụ được phân bổ dần chi phí trong thời hạn 3 năm
blue-check Về việc tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản
blue-check Chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê được hạch toán ngay hoặc phân bổ dần
blue-check Điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp có cần phát hành hóa đơn?