LuatVietnamLogo

light-check Chi phí ngừng và cấp điện trở lại theo yêu cầu English attachment

Thông tư số 23/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại (4 trang)
Posted: 11/9/2020 9:43:47 AM | Latest updated: 29/9/2020 10:12:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5044 | Vietlaw: 477

LuatVietnam

Việc ngừng và cấp điện trở lại thuộc diện phải trả phí theo Thông tư này bao gồm các trường hợp sau:

- Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình;

- Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện.

- Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật bị bên bán điện ngừng cấp điện

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020 và thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BCTstatus3 ngày 06/8/2014.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực30/10/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5044
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ cho dự án được thẩm định thế nào? (3/9/2020) 

nexto  Hồ sơ hoàn thuế sẽ bị soi kỹ nếu chi phí vận chuyển không phù hợp (3/9/2020) 

nexto  Về định mức chi phí lập đồ án quy hoạch khu dân cư (4/9/2020) 

nexto  Ngưng dự án, chi phí xây dựng dở dang có được khấu trừ và hạch toán? (4/9/2020) 

nexto  Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng được hạch toán thế nào? (8/9/2020) 

nexto  Về căn cứ xác định chi phí lập quy hoạch đô thị (31/8/2020) 

nexto  BHYT tạm thời chỉ thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 diện bắt buộc English attachment (18/8/2020) 

nexto  Về trách nhiệm và phương pháp xác định chi phí xử lý bùn thải (12/8/2020) 

nexto  Về việc xác định chi phí khảo sát để lập quy hoạch phân khu (12/8/2020) 

nexto  Chi phí phục vụ trực tiếp cho Chi nhánh phải để Chi nhánh trực tiếp kê khai và khấu trừ (3/8/2020) 

Điện lực - Năng lượng