LuatVietnam

Chi phí phát sinh do hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có được hạch toán?

Cập nhật 6/9/2022 | Đăng tải: LVN.5535

hoi Không nêu tên
Công ty tôi ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn cổ phần tại công ty A cho công ty B số tiền 10 tỷ, và bên công ty B đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn góp này, Công ty B đã chuyển tiền cho công ty tôi số tiền đợt 01 là 5 tỷ.
Tuy nhiên, do lý do khách quan nên công ty tôi và công ty B đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyền nhượng vốn góp cổ phần tại công ty A. Theo đó, công ty tôi phải hoàn trả lại số tiền mà công ty B đã chuyển là 5 tỷ, đồng thời công ty tôi phải chịu 1 khoản tiền lãi phát sinh trong quá trình sử dụng khoản 5 tỷ này từ công ty B (có phụ lục hợp đồng xác nhận khoản tiền lãi mà công ty tôi phải trả).
Vậy, cho tôi hỏi các chính sách thuế đối với khoản tiền lãi mà công ty tôi phải trả cụ thể là: chi phí tiền lãi này công ty tôi có được tính vào chi phí hợp lệ, công ty tôi có phải xuất hóa đơn GTGT?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

… (Lãi vay thực hiện theo quy định tại điểm 2.17 Điều này)

…”.

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này...”.

Căn cứ quy định nêu trêntrường hợp theo trình bày Công ty có phát sinh khoản chi trả tiền lãi phát sinh cho Công ty B khi thực hiện mua, bán lại phần vốn góp tại Công ty A theo quy định tại hợp đồng chuyển nhượng vốn thì về nguyên tắc việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi trả tiền lãi đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC). 

Khi thu tiền chi trả tiền lãi từ Công ty, Công ty B có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty, kê khai nộp thuế theo quy định.

Xem thêm

Chuyển nhượng vốn

otvet Chi phí phát sinh do hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có được hạch toán?
otvet Người nước ngoài có được nhận tiền chuyển nhượng vốn góp bằng tài khoản VND?
otvet Bên nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, có được thanh toán vào tài khoản ở Việt Nam?
otvet Giao dịch góp vốn của doanh nghiệp không được dùng tiền mặt
otvet Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải nộp những thuế nào?
otvet Công ty có thể thay mặt cổ đông khai nộp thay thuế chuyển nhượng cổ phần
otvet Cá nhân chuyển nhượng vốn góp cho nhau có thể trả bằng tiền mặt
otvet Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được quy định như thế nào?
otvet Doanh nghiệp bán lại phần vốn của mình sẽ phải nộp thuế TNDN với thuế suất 20%
otvet Khi nào thành viên công ty TNHH được chuyển nhượng vốn ra ngoài?
otvet Mua bán cổ phần không được thanh toán tiền mặt
otvet Khai thuế chuyển nhượng vốn căn cứ theo ngày ký hợp đồng hay ngày thanh toán?
otvet Bên nhận chuyển nhượng vốn phải nộp thuế thay nếu bên chuyển nhượng ở nước ngoài
otvet Chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp FDI vẫn không được thanh toán bằng ngoại tệ
otvet Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không bắt buộc theo mẫu của Sở Kế hoạch
otvet Bên mua và bán vốn góp đều ở nước ngoài, có chịu thuế chuyển nhượng vốn tại VN?
otvet Chỉ còn một thành viên sau chuyển nhượng vốn, bắt buộc chuyển loại hình công ty
otvet Chuyển nhượng cổ phần phải chịu thuế TNCN theo diện chuyển nhượng chứng khoán
otvet Chuyển nhượng vốn bằng ngoại tệ, áp dụng tỷ giá nào để tính thuế?
otvet Cấm góp vốn bằng tiền mặt: không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài