LuatVietnam

blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng

Công văn số 1512/BXD-KTXD ngày 18/4/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập dự toán xây dựng công trình (1 trang)
Posted: 25/5/2023 1:36:45 PM | Latest updated: 26/5/2023 1:48:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5708
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình đã được hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BXD .

Theo đó, chỉ số giá xây dựng được hướng dẫn sử dụng để xác định chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng không có trong công bố giá của địa phương thì giá vật liệu này được xác định theo hướng dẫn tại mục I.1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5708

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
blue-check Thẩm quyền kiểm tra quyết toán dự án thuộc Bộ Tài chính, không phải Bộ Xây dựng
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng không phải là căn cứ để tính tiền sử dụng đất
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Về nguyên tắc thanh quyết toán hợp đồng dự án theo hình thức BT
blue-check Chủ đầu tư được phép bổ sung khối lượng xây dựng nếu không đội giá gói thầu English attachment
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Không được điều chỉnh dự án vì lý do thay đổi chủ đầu tư English attachment
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Các căn cứ về chỉ số giá xây dựng dùng để điều chỉnh giá hợp đồng
blue-check Không được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp