LuatVietnam

blue-check Chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng đến năm 2030 English attachment

Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11/1/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 (19 trang)
Posted: 30/1/2023 2:26:02 PM | Latest updated: 15/2/2023 2:29:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5637 | Vietlaw: 601
LuatVietnam

Chiến lược này nhằm hướng đến các mục tiêu sau đây cho ngành Xây dựng:

- Làm chủ việc thiết kế, thi công các công trình có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp (không gian ngầm, công trình ngầm, dạng điểm, dạng tuyến có chiều sâu lớn hơn 30 m, nhà cao trên 150m, ...).

- Ứng dụng và chuyển giao các công nghệ xây dựng tiên tiến, đảm bảo tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nghiên cứu, phát triển các loại vật liệu xây dựng mới, tính năng cao, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường; nghiên cứu ứng dụng vật liệu tái chế trong công trình xây dựng.

- Hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý đô thị, kiến trúc đô thị và nông thôn, theo hướng bền vững, hiện đại.

- Ứng dụng các công nghệ thông minh, tiên tiến hiện đại trong quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống kỹ thuật trong và ngoài nhà.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 527/QĐ-BXDstatus1 ngày 29/5/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5637

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD11_11012023BXD[E].pdf

Dòng thời gian

Xây dựng

blue-check Lộ trình áp dụng BIM đối với dự án đầu tư xây dựng English attachment
blue-check 15 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kiến trúc được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Xây nhà ở dưới 7 tầng ở khu vực nông thôn được miễn giấy phép xây dựng
blue-check Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022
blue-check Chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng đến năm 2030 English attachment
blue-check Các nguyên tắc khi lựa chọn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng
blue-check Về căn cứ chấm dứt hợp đồng xây dựng
blue-check Danh mục các văn bản về đầu tư xây dựng của Bộ KH&ĐT ban hành từ 2021-2022 English attachment
blue-check Về nguyên tắc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định
blue-check Chỉ số giá xây dựng tháng 11/2022 tại TP. HCM
blue-check Có được ký riêng phụ lục hợp đồng xây dựng với từng thành viên liên danh? English attachment
blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng? English attachment
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào? English attachment
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?